SVTs definition av ”jämställdhet” utgår från resultatet, inte från möjligheterna

Av | februari 26, 2019

Dagens artikel visar att man måste ifrågasätta definitionen av jämställdhet. Det räcker inte med att säga om man är för eller emot, man måste alltså definiera om det handlar om resultatbaserad jämställdhet eller om jämställdheten ska baseras på möjligheter.

Den stora skillnaden är att resultatbaserad jämställdhet helt bortser från vad individer har presterat, och kollar istället enbart på resultatet. Säg till exempel att tre personer varit jättelata medan den fjärde varit flitig. Med resultatbaserad jämställdhet ska alla fyra ändå få samma belöning.

SVT tillämpar en resultatbaserad definition på jämställdhet då de skriver om (TTs artikel, men SVT har publicerat den) vad Stockholms feministiska filmfestival kommit fram till: nämligen att majoriteten av alla svenska filmer är regisserade av män.

Problemet med en resultatbaserad jämställdhet är att man måste använda tvångsmedel för att få fram det där perfekta 50/50-resultatet, eftersom det väldigt sällan kommer naturligt. Och tvångsmedel brukar inte vara särskilt populära. När man istället definierar jämställdhet utifrån startgropen, istället för mållinjen, så ger man alla människor lika möjligheter – sedan är det upp till individen att ta tillvara på möjligheten genom hårt arbete och passion.

Källa: https://www.svt.se/kultur/80-procent-av-biofilmerna-regisserade-av-man

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.