Svårt att skilja fakta från åsikter

Av | februari 25, 2019

Idag publicerade SVT en artikel där man pratar med terrorexperten Magnus Ranstorp om hur Sverige bör gå tillväga vad gäller IS-terrorister som är svenska medborgare och vill tillbaka till Sverige nu är IS fallit samman. Ranstorp får mycket spelrum i rollen av expert, men hur mycket av det som han säger är objektiv fakta och hur mycket är hans egna, personliga åsikter?

Det här blir ett problem när SVT (och annan media med för den delen) har en så okritisk inställning till forskare och experter. Folk med hög kunskap kan lätt lura (på så vis att de får folk att tro att deras subjektiva åsikter är objektiv fakta) folk med låg kunskap, och då smyga in sina personliga åsikter och göra dem till fakta inför den ovetande publiken.

Här bör SVT ta ett större ansvar och tydliggöra, när det inte handlar om ren fakta, att det som Ranstorp säger bara är hans egna åsikter. Media är annars väldigt duktiga på att använda titeln ”expert” till folk som sedan får prata oemotsagda på grund av att de är forskare eller professorer. Men även människor med sådan hög kunskap har egna åsikter som de gärna propagerar för.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/det-finns-ingen-angerratt-for-de-har-vidriga-overgreppen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.