månadsarkiv: april 2024

SVT ifrågasätter förebyggande metoder!

Huddinge satsar mer och mer på föräldrastöd, som man menar ska förebygga kriminalitet. Vad är det som är bra? Vanligtvis finns det en tydlig skillnad i hur SVT rapporterar om förebyggande kontra hårda metoder. De hårda metoderna granskas alltid hårdare, medan de förebyggande metoderna mer får en presentation av hur förträffliga de är (utan det… Läs mer »

Kategori: SVT

Tveksam formulering när SVT ska beskriva kläders miljöpåverkan

SVT har för jag vet inte vilken gång i ordningen agerat megafon åt en miljöorganisation (Naturskyddsföreningen den här gången), och rapporterat om en klädbytardag i Växjö. Vad är problemet? Den här formuleringen: ”Produktionen av kläder och textilier kräver stora mängder energi, vatten och kemikalier, enligt Naturskyddsföreningen. Det ger negativa konsekvenser för miljön och produktionen står… Läs mer »

Kategori: SVT

SVT fortsätter avslöja kön och ålder, men inte etnicitet eller härkomst

Den nordafrikanska man som misstänkts ha dödat sina två barn har nu häktats på sannolika skäl. Vad är problemet? SVT följer publicitetsreglerna, och de säger så här: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.” Lägg märke till… Läs mer »

SVT fortsätter dreva mot visitationszonerna

Idag infördes möjligheten för polisen att upprätta visitationszoner. SVT skriver flera artiklar. Vad är problemet? Man intervjuar bara folk som är skeptiska till förslaget. Sådana människor ska naturligtvis intervjuas, men inte BARA dem. Dessutom ska man se dagens artiklar som delar i ett längre drev där SVT (och SR) nästan uteslutande skrivit negativt om visitationszonerna.… Läs mer »

Kategori: SVT

När vänstern blir attackerade av (förmodligen) nazister är det tyst hos Samnytt

En grupp svartklädda män, nazister enligt vänsterorganisationen Expo, attackerade en sammankomst där Miljöpartiet och Vänsterpartiet var med. Vad är problemet? Inte ett ord om detta hos Samnytt. Byt ut de förmodade nazisterna mot muslimer som attackerar en konservativ sammankomst, så hade Samnytt varit på det direkt. Vad skulle gjorts bättre? Det är alltid allvarligt när… Läs mer »

Bra av Expressen att uppmärksamma forskare med låg integritet

Expressens ledarsida gör något man inte ser media eller journalister göra ofta – de ifrågasätter forskare med låg integritet. Vad är det som är bra? 50 forskare vid Lunds universitet tycker att regeringen Kristersson tar steg mot fascism när de säger åt ociviliserade och gapiga demonstranter som stör det demokratiska samtalet. Detta ifrågasätts av Expressens… Läs mer »

Ensidigt perspektiv hos SR när det gäller visitationszoner

Den 25 april nu införs visitationszoner, och SR visar vad forskningen säger om effekten. Vad är problemet? Det finns ett ständigt fokus på hur kränkta folk i invandrartäta områden kan bli av att väljas ut av polisen för visitering. Däremot finns det aldrig något fokus på just lättkränktheten hos vissa invandrargrupper. Vare sig SR eller… Läs mer »

Kategori: SR

SR använder proxystrategi för att säga vad de själva tycker

SR publicerar en artikel om att det finns en oro hos miljöorganisationer för en lägre prioriterad klimatpolitik inom EU efter valet i sommar. Vad är problemet? SR, som är en del av public service, får inte själva säga vad de tycker om olika politiska förslag. Det man då gör för att man intervjuar människor eller… Läs mer »

Kategori: SR