Om Mediegranskaren

Jag som äger och driver Mediegranskaren heter Kai Weinefelt. Till skillnad från public service vill jag vara öppen med vilka politiska värderingar jag har, då de alltid i viss mån påverkar selektivt urval eller presentation. Jag är högerkonservativ, och det ska du som läsare ha i åtanke när du tar del av texterna jag producerar på den här sajten.

Det betyder dock inte att jag tar ställning för högerkonservativa medier. Jag granskar ”alternativ” media också då de tenderar att vara ännu mer selektiva och vinklade än traditionell media som SVT, Aftonbladet och Expressen.

Syftet med sajten

Jag vill få fler svenskar att börja tänka självständigt. Det är själva grundsyftet med hela sajten. Idag är det alltför många som lyssnar och läser, men inte bearbetar den information de precis tagit till sig. Många förstår inte att media ofta väljer ut delar av verkligheten som de vill att folk ska se. Jag brukar jämföra med ett pussel, se gärna den jämförelsen och mer information här.

Helt objektiv kan ingen vara, men media idag försöker inte ens. Många journalister verkar mer inställda på att vanligt folk ska lyssna på dem, än tvärtom. De vill hellre driva opinionsbildning och påverka makten (hur folk röstar) genom att ständigt ta ställning för olika värderingar och sidor (till exempel genom normaliseringar eller etikettstämplande).

Det behöver inte vara så här. Om folk börjar tänka mer självständigt kommer fler att se igenom det media håller på med. Det i sin tur kommer tvinga journalisterna att ändra förhållningssätt och bli objektivare. Det är dit jag vill nå med Mediegranskaren.

Inte för ekonomisk vinning

Mediegranskaren ber inte sina läsare om pengar och använder sig inte av annonser. Sajten är helt gratis att läsa på och genererar 0 kronor i intäkter. Jag driver den här sajten privat ur egen ficka och anser att det är det mest hållbara sättet då jag blir beroende av så få andra aktörer som möjligt.

Ej verksam på sociala medier

Efter att ha sett lite för många exempel på politisk censur på Twitter och YouTube (bland andra) har jag tagit beslutet att inte använda mig av sociala medier för snabbare spridning. Mediegranskaren är ett långsiktigt projekt som inte har för avsikt att växa snabbt eller generera pengar inom en viss tidsperiod. Jag kan likna sajten vid ett träd som tar decennier på sig att växa sig stort men då också stabilt.

Kontakt

Du når mig enkelt via mejl på kontakt@mediegranskaren.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.