SVT visar hur man kan påverka med språket

Av | januari 27, 2019

Språk är makt. Beroende på hur man uttrycker sig eller förklarar saker och ting kan man få skit att framstå som guld och tvärtom. Istället för att använda sig av neutrala benämningar använder SVT ord som är positivt och negativt laddade när det gäller migrationspolitik.

Du har säkert sett ordet ”generös” användas i samband med invandring. En ”generös” invandringspolitik innebär att Sverige tar emot fler flyktingar och invandrare. Tvärtom betyder en ”restriktiv” invandringspolitik att vi tar emot färre. SVT brukar använda just ”generös” och ”restriktiv” när de talar om lägre eller högre invandring. I just denna artikel har de dock valt att använda ordet ”skärpt” för att beskriva färre antal.

Så frågan är då varför man använder sig av värdeladdade ord för att beskriva olika typer av invandring? Svaret är enkelt – man vill få de olika typerna att framstå på olika sätt.

Ordet ”generös” är ett positivt laddat ord. Man hade kunnat använda formuleringar som ”ökad invandring” eller, om man vill vara mer detaljerad, ”ökad asylinvandring” eller ”ökad anhöriginvandring”. Det är inte svårt att formulera en neutral sanning om man bara vill.

SVT väljer alltså laddade ord med flit (och det här är ingen engångsföreteelse, utan de använder så gott som alltid ordet ”generös”) för att beskriva invandringen.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-om-migrationspolitiken-maste-finnas-utrymme-for-medmansklighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.