SVT och vänsterextremism/högerextremism – maj 2021

Antal artiklar som nämnde vänsterextremism: 0 (0 %)
Antal artiklar som nämnde högerextremism: 13 (100 %)

1 maj 2021

Det står att det rapporterats om högerextremister under vårens coronaprotester.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/coronademonstration-samlar-hundratals-personer

2 maj 2021

3 maj 2021

4 maj 2021

Artikeln delger att en ökad aktivitet hos högerextrema, antisemiter och rasistiska organisationer har gett upphov till en ny utredning som handlar om förbud mot rasistiska organisationer.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utredning-om-forbud-mot-rasistiska-organisationer

5 maj 2021

6 maj 2021

7 maj 2021

8 maj 2021

9 maj 2021

10 maj 2021

11 maj 2021

Artikeln har en faktaruta där Säpo säger att attentatshoten från den högerextrema miljön är förhöjt.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-har-hant-hotet-fran-den-valdsbejakande-islamismen-okar

Artikeln handlar om att Värmland har den största ökningen av högerextrem aktivitet i hela Sverige.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/stor-okning-av-hogerextrem-aktivitet-i-varmland

12 maj 2021

Artikel där Säpo säger att den våldsbejakande islamistiska miljön idag är lika stor som den högerextrema miljön i Sverige.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-chefen

Artikel där det både framgår att vänsterorganisationen Expo granskar högerextremism, samt att det till skillnad från islamism har varit oproblematiskt att granska den miljön i Sverige.
https://www.svt.se/kultur/sofie-lowenmark-doku-ekot-reporter-relation-islamist

14 maj 2021

Artikel där socialdemokrater pratar om att hålla borta extremhögern i regeringskansliet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/strandhall-c-ar-seriosa-nar-det-blaser

15 maj 2021

16 maj 2021

17 maj 2021

Artikel som skriver om den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/paludan-vill-demonstrera-pa-nytt-i-malmo

18 maj 2021

Artikel som skriver att den högerextreme danske politikern Rasmus Paludans ansökan om manifestation i Rosengård avslås av polisen.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ansokan-fran-dansk-politiker-avslas

19 maj 2021

Artikel som handlar om jakten på en högerextrem militär i Belgien.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polisjakt-pa-hogerextrem-militar-som-hotat-belgiens-tegnell-till-livet

20 maj 2021

Artikel om den högerextreme politikern Rasmus Paludan som genomförde en manifestation genom att rita profeten Muhammed.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/polisen-vi-har-tat-kontakt-med-paludan

21 maj 2021

Artikel där polisen förklarar varför den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan fick tillstånd för sin manifestation.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/polisen-darfor-fick-paludan-tillstand

22 maj 2021

23 maj 2021

24 maj 2021

25 maj 2021

26 maj 2021

27 maj 2021

28 maj 2021

29 maj 2021

30 maj 2021

31 maj 2021

Artikel som skriver om det högerextrema partiet Nationella folkfronten som går framåt på Cypern.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hogerextremt-parti-okar-under-valet-i-cypern

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
mars 2021
april 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022