SVT och vänsterextremism/högerextremism

Kartläggning av SVTs rapportering kring vänster- och högerextremism (plus islamism)

Den här kartläggningen startade 1 mars 2021 och pågick fram till och med den 28 februari 2022. Jag tittar endast på om svt.se använt orden ”vänsterextremism” eller ”högerextremism” (samt varianter av dessa som ”vänsterextrema” och ”högerextremister”), men inte på vilket sammanhang de sätts i. Anledningen till detta är att extremist knappast kan ha en positiv klang, oavsett sammanhang. Det är av sin natur ett negativt laddat ord.

Syftet med kartläggningen är att ta reda hur SVT rapporterar kring vänsterextremism och högerextremism. Min uppfattning är att de oftare skriver om högerextremism, men huruvida det stämmer eller inte får den här kartläggningen visa.

Nu när alla kartläggningar är klara har jag även lagt till resultatet från kartläggningen som rör hur SVT rapporterar om islamism. Vill du se en genomgång av den kartläggningen klickar du här.

Så här gick jag tillväga

Endast svt.se har granskats (eftersom jag inte har tid att kolla/lyssna på tv/radiosändningar). Följande sökord har använts på Google:

vänsterextrem, vänsterextrema, vänsterextreme, vänsterextremt, vänsterextremism, vänsterextremismen, vänsterextremist, vänsterextremisten, vänsterextremister, vänsterextremisterna, vänsterextremistisk, vänsterextremistiska, vänsterextremistiske, vänsterextremistiskt

högerextrem, högerextrema, högerextreme, högerextremt, högerextremism, högerextremismen, högerextremist, högerextremisten, högerextremister, högerextremisterna, högerextremistisk, högerextremistiska, högerextremistiske, högerextremistiskt


RESULTATET

Antal artiklar som nämnde islamism: 107
Antal artiklar som nämnde högerextremism: 104
Antal artiklar som nämnde vänsterextremism: 3


Slutsats

Det här är nog det uppenbaraste exemplet hittills på vänstervridning hos SVT. Eftersom det bara skiljer tre artiklar mellan islamism och högerextremism, och kartläggningen pågått under ett år, kan man dra slutsatsen att SVT rapporterar ungefär lika mycket om dessa företeelser (skillnaden är för liten för att en ”vinnare” ska utses). Vänsterextremismen däremot nämner man knappt alls.

Detta kan dels bero på att man väljer att inte rapportera om vänsterextrema händelser/grupper, och/eller att man är mycket försiktigare med att stämpla folk och grupper som vänsterextrema, jämfört med hur man använder begreppet högerextrem.

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått. En sammanfattning kommer så snart kartläggningen om islamism är färdig (i början av juli).

mars 2021
april 2021
maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022