SVT och vänsterextremism/högerextremism

Den här kartläggningen startade 1 mars 2021 och kommer pågå fram till och med den 28 februari 2022. Jag tittar endast på om SVT använt orden ”vänsterextremism” eller ”högerextremism” (samt varianter av dessa som ”vänsterextrema” och ”högerextremister”), men inte på vilket sammanhang de sätts i. Anledningen till detta är att extremist knappast kan ha en positiv klang, oavsett sammanhang. Det är av sin natur ett negativt laddat ord.

Syftet med kartläggningen är att ta reda hur SVT rapporterar kring vänsterextremism och högerextremism. Min uppfattning är att de oftare skriver om högerextremism, men huruvida det stämmer eller inte får den här kartläggningen visa.

1 april 2021

2 april 2021

3 april 2021

4 april 2021

5 april 2021

6 april 2021

7 april 2021

8 april 2021

9 april 2021

10 april 2021

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

mars 2021