SVT lyfter sällan eller aldrig fram båda sidor när det gäller synen på manlighet

Av | december 30, 2022

SVT skriver att dubbelt så många män hör av sig till mansjouren i år, som jämfört med förra året.

Vad är problemet?

Det är alltid den feminiserade synen på manlighet som lyfts fram av SVT. Det vill säga att män ska bete sig som kvinnor när det gäller problem (gnälla, klaga, söka hjälp och ”våga” visa svaghet). Den andra synen går ut på att lösa sina egna problem, och inte söka hjälp eftersom man då inte längre är självständig.

Som så många gånger förr är dagens artikel egentligen inte ett problem i sig, utan den blir ett problem när man tittar på hur SVT brukar skriva om det här ämnet. Med möjligt undantag för debattprogram på tv får vi aldrig ta del av den andra (kanske konservativare) synen på vad manlighet är. Istället matas SVTs besökare med budskapet att män ska börja ”våga” visa svaghet, börja prata känslor och gråta mer. Det vill säga bete sig mer som kvinnor.

Vad skulle gjorts bättre?

Lyft fram fler åsikter. Naturligtvis finns det fler synsätt på manlighet där ute, så hur kan det komma sig att SVT gång på gång låtsas om som att det bara finns en syn?

Fundera på följande

Om män som grupp blir svagare, mindre självständiga och därmed måste ha mer hjälp, så blir de också mer beroende av stat, media och myndigheter. De blir lättare att kontrollera. Män som typiskt gör vad de själva vill, istället för att lyda exempelvis myndigheter (detta kunde man se under coronapandemin där kvinnor var betydligt piggare på att lyssna på och lyda myndigheterna än vad män var) går inte lika lätt att kontrollera med grupptryck och propaganda.

Är det modigt att söka hjälp? Vad kräver mest mental styrka, att lösa sina egna problem eller att öppna upp, visa svaghet och låta andra göra det åt en? Sedan är det förstås också skillnad på att först erkänna för sig själv att man har problem – och sedan lösa dessa problem själv, gentemot att erkänna problemen och sedan be om hjälp för dem.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dubbelt-sa-manga-man-ringer-mansjouren

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.