Vikten av tolkning

Av | oktober 14, 2020

Jag har varit inne på detta många gånger tidigare, men den här artikeln i Expressen visar hur stor roll tolkningen spelar, även när det gäller forskning och vetenskap.

Vad är problemet?

Två forskare hävdar att Centerledaren Annie Lööf övertolkar en studie angående hur effektiva sänkningarna för arbetsgivaravgifter för unga är. Forskarna menar på att sänkningarna visserligen skapar fler jobb, men till ett väldigt dyrt pris. Lööf själv å andra sidan hävdar att hon fokuserat på yrken där det finns många unga.

Med andra ord, fakta och data är en sak, tolkning av dem är något annat. Problemet är att även tolkningen kan presenteras som fakta i media, så länge det är experter som tolkar.

Vad skulle gjorts bättre?

Ingenting i just den här artikeln, då Expressen lyfter fram två olika tolkningar och i praktiken låter läsaren avgöra vilken som är rimligast. Men vanligt är annars att endast en tolkning lyfts fram som en sanning, när det bara är just en tolkning.

Vad kan du som medborgare göra?

Kom ihåg skillnaden mellan fakta och tolkning. Fakta är siffror och resultat i en studie, tolkningar är slutsatser baserade på fakta och siffror. Tolkningar styrs till viss del av ideologin hos den som tolkar.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/ekonomer-annie-loof-overtolkar-forskningen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.