Varför ska vi betala UR och resten av public service för material som går att få gratis?

Av | februari 14, 2021

Ibland ser man ganska oskyldiga artiklar hos något av de tre public service-bolagen. Men oavsett vad de publicerar så kostar allting pengar, och alla svenskar som jobbar och betalar skatt måste bidra till public service vare sig de vill eller inte.

Vad är problemet?

Vi kan börja med dagens artikel hos SVT där SVTs meteorolog Pererik Åberg förklarar vad som är skillnaden mellan väder och klimat. Problem? Den informationen går att få tag på hur lätt som helst på nätet. Gratis.

Sedan misstänker jag att syftet med artikeln var att påminna folk om klimatförändringarna nu när det varit väldigt kallt ett tag, och en del kanske tvivlar på att det faktiskt blir varmare. Det vill säga, det huvudsakliga syftet var inte att upplysa folk om skillnaden mellan klimat och väder, utan att använda den förklaringen för att få folk att förstå att klimatförändringarna är här för att stanna.

Och UR då? Ja, varför existerar de överhuvudtaget? Kunskap kan man få gratis på nätet. Kolla gärna igenom URs hemsida och se om det finns någon information där som du inte kan hitta gratis på resten av internet.

Vad skulle gjorts bättre?

Public service borde endast syssla med sådant som vi läsare inte kan få gratis på nätet, till exempel grävande journalistik där makthavare i kommuner, regioner och på nationell nivå granskas. Sådana här förklarande artiklar är som att kasta pengar i sjön.

Och lägg ned UR. De fyller ingen funktion i dagens informationssamhälle. UR kostar drygt 400 miljoner skattekronor per år, så det är inga småsummor det rör sig om.

Fundera på följande

Varför existerar UR fortfarande? Kan det finnas en poäng i informationsartiklar för äldre som inte klarar att söka informationen själva, då de ofta saknar adekvat datorvana?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vader-eller-klimat
Källa: http://www.ur.se/
Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/langsiktig-finansiering-och-starkt-oberoende-for_H601KrU2/html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.