Vänsterorganisationen Oxfam behandlas som en neutral organisation av SVT

Av | december 21, 2023

SVT skriver en artikel om hur mycket mer koldioxid de rikaste i Sverige släpper ut, jämfört med de fattigaste.

Vad är problemet?

Oxfam presenteras som en biståndsorganisation, men SVT nämner ingenting om att Oxfam enbart presenterar vänsterorienterade lösningar på klimatfrågan. Det vill säga högre skatter så att de rika inte kan köpa och släppa ut lika mycket. Precis på samma sätt som den högerliberala tankesmedjan Timbro citeras av högerpartier, har Oxfam citerats av vänsterpartier på grund av att grundsynen är att alla ekonomiska ojämlikheter ska jämnas ut. Därmed använder man även samma vänsterdefinition av begreppet jämlikhet som SVT – alltså baserat på lika resultat och inte på lika förutsättningar.

Vad skulle gjorts bättre?

Presentera gärna fakta om hur mycket mer utsläpp de rika står får, men skriv då att faktan kommer från en vänsterorganisation.

Fundera på följande

När det gäller klimatet vill vänstern gärna höja skatterna så att konsumtionen hos de rika minskar, medan högern vill utveckla ny teknik och effektivisera. Just vänster- och högerlägren är ganska lätta att urskilja när det gäller klimatfrågan.

Jag frågade Calle Elfström på SVT

Hej!

Mitt namn är Kai och jag driver mediegranskaren.se.

Jag undrar varför du inte nämner att Oxfam är en vänsterorienterad organisation i din artikel:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatet-sa-mycket-mer-slapper-de-rikaste-ut–0s8y2y

Precis som vänsteraktivisten Greta Thunberg har de tydligt vänsterorienterade lösningar på klimatfrågan (höj skatten och lägg allt ansvar på rika människor och rika länder), och de använder även tydlig vänsterretorik på sin hemsida:

Om Oxfam


Vårt arbete grundas i de universella mänskliga rättigheterna och allt vi gör präglas av en feministisk och dekolonial ansats.

Deras definition av jämlikhet baseras, precis som SVTs, på lika resultat och aldrig på lika förutsättningar. Det vill säga att jämlikheten ska tvingas fram, och man klarar inte av att acceptera att olika kulturer, länder och människor presterar olika, och därför får olika levnadsstandards.

Oxfam har dessutom använts som en motsats till det kapitalistiska Davos av Vänsterpartiet:

Davos? eller Oxfam?

Så varför presenterar du dem som en biståndsorganisation, istället för en vänsterorienterad biståndsorganisation?

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Calle Elfström valde att inte svara.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatet-sa-mycket-mer-slapper-de-rikaste-ut–0s8y2y

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.