Vad skulle hända om man använde AI på SVTs språkbruk?

Av | februari 26, 2023

I dagens artikel får vi se hur AI gör om manligt språkbruk till kvinnligt, för att locka fler kvinnor till tekniska yrken.

Vad är problemet?

SVT har inga problem att lyfta fram en sådan här artikel, men man skulle aldrig någonsin applicera samma logik då det gäller liberaler och konservativa (istället för män och kvinnor). De som ligger bakom projektet har en uppenbar identitetspolitisk vridning (härnäst ska nämligen etnicitet och sexuell läggning inkluderas, känns det igen?), så det är inte förvånande att SVT väljer att skriva om det.

Vad skulle gjorts bättre?

Tänk om SVT skulle använda samma metod då de själva skriver nyheter, fast med ett språkbruk där liberal vinkling byts ut mot konservativa ord. Så här skulle det kunna se ut:

  • ”Papperslös” blir ”olaglig”.
  • ”Modernt”, ”nutidsenligt” och så vidare blir ”vänsterliberalt” eller ”feministiskt”.
  • ”Jämställdhet” blir ”jämställdhet baserad på lika resultat”.
  • ”Mångfald” blir ”mångfald baserad på kön, härkomst och etnicitet”.
  • ”Klimataktivist” blir ”klimatextremist”.
  • ”Rättvisa” blir ”alla får det lika bra, oavsett hur de presterar”.
  • ”Partner” blir ”flickvän”, ”tjej”, ”hustru”, ”pojkvän”, ”kille” eller ”man”.
  • ”Hen” blir ”han” eller ”hon”.

Listan kan göras längre.

Fundera på följande

Språk är makt. Definitioner av ord formas av hur folk använder dem, och om media (som når ut till väldigt många människor) upprepar samma definitioner under lång tid fastnar de till slut hos de lättpåverkade, vars främsta ambition är att passa in i gruppen. I Sverige är så gott som all traditionell, rikstäckande media liberal, vilket också är förklaringen till att de liberala definitionerna har satts som standard idag.

Hade Sverige haft ett hälsosammare och öppnare debattklimat hade vi haft diskussioner om ord som ”partner”. Men Sverige styrs av ett liberalt medieetablissemang plus en befolkning som efter 100 år av socialdemokrati inte direkt är världsmästare på att tänka själva och fatta egna beslut.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/ai-ska-locka-fler-kvinnor-till-teknikbranschen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.