Vad har Aftonbladets Johanna Abrahamsson för syn på demokrati, frihet och vanligt folk?

Av | augusti 5, 2021

Den här artikeln är en ledarsida hos Aftonbladet, vilket innebär att den tydligt tar ställning politiskt. Men det är inte den partipolitiska vinklingen som är problemet här.

Vad är problemet?

Abrahamsson skriver att alla nu måste ta sitt vaccinansvar. OK. Hon skriver vidare:

Sverige har en lång tradition av vaccinationsprogram för barn där täckningsgraden i princip är hundraprocentig. Det är ett tydligt bevis på hur välfärdsstaten skyddar sin befolkning från sjukdomar och är något vi ska vara stolta över. Därför är det märkligt och nästan obegripligt att vaccinationsviljan sviktar, när alla istället borde ta sprutan inte bara för sin egen skull, utan också i solidaritet med sjuka och äldre. Tveksamheten finns även i andra länder och Frankrike valde därför att utestänga ovaccinerade från en del arrangemang, vilket snabbt ökade antalet vaccinvilliga.

Här börjar Abrahamsson komma in på tvång. Hon pratar om människor som om de vore fårskallar som inte kan tänka själva, och som är helt beroende av stat och myndigheter för att klara livet. Naturligtvis präglat av hennes vänsterideologi, och inget fel med den i sig. Men någonstans finns det ett demokratiförakt när man pratar om människor som om de måste ledas. Om så är fallet, varför ska då människor ens ha rösträtt? Bättre att staten leder alla på rätt väg?

Det finns också ett förakt mot vanligt folk när Abrahamsson pratar om hur länder som Frankrike kan styra fårskallarna med hjälp av tvång. Vad är hennes syn på frihet egentligen? Är det bara när det passar, eller? Är människor bara spelpjäser på ett demokratiskt bräde, som ska flyttas av media, politiker och experter? Eller är de självtänkande individer fullt kapabla att fatta egna beslut i livet?

Vad skulle gjorts bättre?

Abrahamsson borde visa en större respekt mot vanligt folk, även om det här är en ren opinionsartikel.

Fundera på följande

Är vaccinet frivilligt, eller kommer det i praktiken tvingas på folk när de vägrar? Är det medias roll att leda människor mot ”rätt” beslut? Är frihet och demokrati förenligt med ett visst tvång?

Källa: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/75XBLw/nu-maste-alla-ta-sitt-vaccinansvar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.