Vad händer när Allmänhetens Medieombudsman kritiserar media?

Av | maj 14, 2020

Expressen skriver själva att Allmänhetens Medieombudsman klandrar tidningen för en artikel från 2019.

Vad är problemet?

Vad har Allmänhetens Medieombudsman för existensberättigande om det inte händer något när en artikel blir fälld? Den aktuella median måste publicera en artikel där det står att de blivit klandrade. OK. Vad händer sedan? Ingenting. Inga böter, inga straff, inga repressalier. Allmänhetens Medieombudsman gör med andra ord inte mycket mer nytta än den här sajten. Varför ska medierna överhuvudtaget bry sig när inga straff tillämpas?

Vad skulle gjorts bättre?

Inför kännbara straff när medierna inte sköter sig. Både Allmänhetens Medieombudsman och Granskningsnämnden är tämligen tandlösa som de är utformade idag.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/men-klandrar-expressen-for-artikel-om-dokumentarfilmare/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.