Unikt: Carina Bergfeldt gör en positiv analys av Trump

Av | mars 24, 2019

Carina Bergfeldt är en av två SVT-medarbetare som gjort sig känd för att så gott som uteslutande analysera Trump negativt. ”Så gott som”, därför att idag gör hon en positiv analys! Mueller-rapporten har släppts och den frikänner Trump från maskopi med Ryssland. Carina Bergfeldt skriver att rapporten är en stor seger för presidenten.

Visserligen hade det varit svårt för henne att hitta en negativ vinkel i detta fall, men om man läser CNN så ser man att det faktiskt går (den kanalen är ökänd för att skriva negativt om Trump i motsats till Fox News som nästan bara skriver och vinklar allting positivt).

Jag försöker hitta tillfällen då SVT och deras opinionsbildare skriver gott om personer eller partier som de normalt alltid omnämner i dålig dager. De bjuder inte på många tillfällen, men det här var ett av dem.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/carina-bergfeldt-2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.