Tydligt tecken på att SVT står till vänster

Av | februari 16, 2020

Lars Pettersson från Umeå vill radikalt förändra mansrollen.

Vad är problemet?

Det här är långt ifrån första gången som SVT för fram ett budskap från den feministiska vänstern utan att ställa kritiska frågor överhuvudtaget. Till att börja med likställer man manlighet med det påhittade begreppet ”machokultur”. Du kan säkert jämföra själv hur många i din bekantskapskrets som använder det ordet, och sedan kolla om de står till höger eller vänster på den politiska skalan. Det är lite grann som public service användande av begreppet ”flygskam”. Man försöker normalisera det, trots att ordet är starkt polariserande beroende på var folk står politiskt.

Det är också så att SVT aldrig skriver artiklar eller lyfter fram personer som har antifeministiska budskap, trots att det finns gott om sådana i Sverige. När var den senaste gången du såg en artikel hos public service där de ifrågasatte feminismen eller viljan att få män att bete sig som kvinnor? Sådana artiklar existerar inte, och det är just en ensidiga vinklingen som gör det lätt att se var de anställda på SVT har sina politiska hemvister.

Man ger även Pettersson titeln ”normkritiker”. Men vad händer om Petterssons syn på manligheten blir norm? Kommer antifeminister då att tituleras ”normkritiker” av SVT, och kommer deras budskap att lyftas fram helt okritiskt? Nej, knappast.

Vad skulle gjorts bättre?

Blanda sådana som Lars Pettersson med folk som har motsatta åsikter också. På så sätt skulle vi läsare få en rättvisande verklighetsbild, istället för att som nu en väldigt vänstervinklad sådan. Alla borde få komma till tals och stöta och blöta sina åsikter med tillhörande argument. Det som SVT gör nu är att de bara låter den ena sidan höras, och framställa den som rätt och normal.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/hans-foretagside-ar-att-utplana-matchokulturen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.