Tydlig skillnad mellan frilansjournalistik och våldtäkt när det gäller skuld

Av | juni 23, 2022

SVT följer upp händelsen mellan den före detta frilansjournalisten Joakim Lamotte och polischefen Erik Nord. Nord har sagt att Lamotte har ett eget ansvar för alla de anmälningar om hot han behövt göra.

Vad är problemet?

Särbehandlingen. Om en polischef hade sagt att en kvinna har ett eget ansvar angående hur hon klär sig, om hon hela tiden blir utsatt för våldtäktshot och därmed gjort massor av anmälningar, ja då hade SVT aldrig låtit den polisen komma undan så här lätt.

Jag tror att problemet i grunden beror på att SVT har olika ingångsattityder beroende på vem det gäller. Gäller det en person som ingår i en offergrupp (såsom vänstern ofta ser det), till exempel kvinnor, muslimer eller HBTQ-personer, så är man noga att aldrig någonsin lägga ansvaret på dem. Men när det gäller andra, som inte klassas som offer, ja då har man inga problem att köpa budskapet att det delvis är Lamottes eget ansvar att han blir hotad.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde ha ifrågasatt Nord betydligt hårdare, hur det kan vara en journalists ansvar att han utsätts för hot för att han rapporterar från områden dit vanliga journalister ofta inte ens vågar åka. SVT skriver visserligen att det blivit en kritikerstorm mot Nord på grund av hans uttalanden, men de själva frågar bara om polisen inte borde ta anmälningarna på allvar. Inget av det som Nord säger angående att det delvis är Lamottes eget ansvar ifrågasätts.

Fundera på följande

Tror du att SVT tänker på skillnaden själva, alltså hur de behandlar hotade kvinnor jämfört med Lamotte? Har kvinnor ett ansvar för hur omgivningen agerat mot dem? Har frilansjournalister ett ansvar för hur omgivningen agerar mot dem?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/en-rubrik-om-erik-nord-o-lamotte

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.