Tröttsam antivindkraftspropaganda hos Samnytt

Av | januari 16, 2022

Samnytt skriver en till artikel till vindkraftens nackdel, den här gången handlar det om en expert som kritiserar den tyska nedstängningen av kärnkraft.

Vad är problemet?

Samnytt och vindkraften är ett bra exempel på när media bestämt sig vilket budskap som ska fram till varje pris. De skriver inte ett gott ord om vindkraften, de har skapat en tre delar lång propagandadokumentär som uteslutande fokuserar på vindkraftens nackdelar, och den här artikeln fortsätter att lyfta fram just nackdelarna.

Problemet är alltså den totala ensidigheten. Det problemet resulterar i ett annat problem, nämligen att folk som bara läser hos Samnytt inte får en bra helhetsbild av vindkraftsdebatten.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta upp med ensidigheten och börja rapportera om helheten, det vill säga både positiva och negativa aspekter med vindkraften.

Fundera på följande

Vad händer med demokratin om du bara tar emot ensidig information? På vilket eller vilka sätt är det viktigt för demokratin att en helhetsbild av någonting förmedlas? Vilket ansvar har media kontra individen i detta?

Källa: https://samnytt.se/energiexpert-utan-karnkraft-kraschar-tyskland/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.