Tänk om media skulle beskriva olika människor som ”invasiva arter”

Av | augusti 4, 2021

Den ryska puckellaxen kan i värsta fall tränga undan inhemsk svensk lax. Aftonbladet skriver en artikel om detta.

Vad är problemet?

Inget direkt problem här, utan bara en iakttagelse. Tänk om media skulle benämna olika människoraser som ”invasiva” och ”hot mot samhället” istället för ”hot mot ekosystemet”. Eller vad sägs om att applicera följande på människor:

Det innebär att den har flyttats från sin naturliga miljö till en annan annan miljö där det finns andra arter.

Erland Lettevall från havs- och vattenmyndigheten används som expert i artikeln. Han pratar om hot mot ekosystem och biologisk mångfald, men då kan man undra hur Sverige och resten av jorden klarat sig under miljarder år innan människan kom (för kanske hundra- till tvåhundratusen år sedan) och började leka gud (bestämma vad som ska få finnas kvar och var).

Vad skulle gjorts bättre?

Ingenting.

Fundera på följande

Hur naturligt är det med mångkultur och fri rörlighet globalt? Är det vi idag kallar rasism egentligen helt naturligt, eller är det något som har skapats på moralisk och känslomässig grund? Vad händer i så fall när religion och annan moral krockar med biologin?

Vad påverkas av trender och grupptryck, och vad påverkas av biologin? Är värdegrunder biologiskt rotade, trender eller både och? Kommer vi komma till en punkt där media börjar använda begreppet rasism om djur också?

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ppo0V1/laxen-fran-murmansk-hotar-ohyra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.