Syns du i tv kan du få hjälp

Av | maj 4, 2019

Idag beskriver SVT hur hemlöse Anders inte längre är hemlös efter deras eget program ”36 dagar på gatan”. Det i sig är naturligtvis något positivt, men samtidigt en påminnelse om hur media väljer vem som ska få det bättre.

Det var inte förrän SVT sände reportaget om Anders som folk började bry sig om honom. Naturligtvis finns det många fler hemlösa än just honom, och de som inte syns i rutan får vare sig uppmärksamhet eller hjälp. Därför är det i slutänden media som väljer vilka som ska få hjälp.

På samma sätt kan media uppmärksamma särskilt funktionshindrade, invandrare som ska bli utvisade med flera för att hjälpa enstaka individer. Men hur rättvist är det? Är det meningen att privata gåvor och hjälpsamma människor endast ska fokusera på några få utvalda enligt medias regi? Det här visar återigen vilket otroligt stort inflytande media har på alla samhällsnivåer.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anders-inte-langre-hemlos-sjosatte-baten-i-dag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.