SVTs underliga definiering av ”ansvar” när det gäller Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten

Av | april 25, 2020

SVT intervjuar statsepedemiolog Anders Tegnell och frågar ”Är det ett tungt ansvar ändå?” angående Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd till allmänheten.

Vad är problemet?

Folkhälsomyndigheten har inget ansvar. För vad händer om det i efterhand visar sig att myndigheten gjorde fel bedömningar och tog fel beslut? Kommer Anders Tegnell tvingas avgå från sin post? Kommer Folkhälsomyndigheten tvingas betala böter för sina misstag? Nej. Det kommer inte bli några repressalier alls, bland annat på grund av att tjänstemannaansvaret i Sverige är så gott som avskaffat. Om en tjänsteman ska dömas för tjänstefel krävs det att beslut påverkat en enskild person. Allmänna rekommendationer till gemene man kan inte dömas som tjänstefel.

Ansvar handlar inte bara om ensamrätt att kommunicera rekommendationer till allmänheten, utan även om att ta straff då man begår misstag. Detta verkar inte SVT ha koll på. Under intervjun upprepar Tegnell budskapet om att vi alla har ett gemensamt ansvar. Med andra ord lägger myndigheten det riktiga ansvaret på individen, samtidigt som de själva inte tar något ansvar alls. SVT ställer inga frågor kring detta överhuvudtaget.

Sedan är intervjun väldigt snäll och ställer inte Tegnell mot väggen när det gäller de stora skillnaderna i antalet döda jämfört med våra grannländer. Istället formulerar man frågan på ett sätt som öppnar för Tegnell att försvara sig: ”Era insatser värderas utifrån dödstalen samtidigt som olika länder har olika sätt att hämta in statistik och redovisar dessa. Är det en orättvis jämförelse?

Vad skulle gjorts bättre?

Få det inte att framstå som att Folkhälsomyndigheten har ansvar när de inte har det. SVT hade även kunnat ställa fler kritiska frågor vad gäller Sveriges höga dödstal jämfört med våra grannländer.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tegnell-enogt-att-enbart-se-till-dodstalen

Kategori: SVT

En reaktion på “SVTs underliga definiering av ”ansvar” när det gäller Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten

  1. Bodil Malmberg

    Det är regeringen som har det yttersta ansvaret.
    Samtidigt som c-19 klassades som allm- o samhällsfarligt i Smittskyddslagen bestämde man sig för en strategi som grundar sig på att uppnå flockimmunitet. Dvs att låta ett dödligt virus florera i samhället för att uppnå immunitet bland befolkningen.
    Det är oförenligt. Man kan inte gå emot sin egen lagstiftning. Därför förnekar man att det är just flockimmunitet som man vill uppnå.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.