SVTs namnpubliceringsregler är i praktiken nästan helt godtyckliga

Av | oktober 23, 2020

SVT har sedan länge publicerat namnet på skolmördaren i Trollhättan, Anton Lundin Pettersson. Men man har valt att inte publicera namnet på Wilma Anderssons mördare Tishko Ahmed. Varför? Det försöker SVT Nyheter Västs ansvarige utgivare Gustav Sandström förklara. Han drar dock inte paralleller till Anton Lundin Pettersson, det var bara jag som gjorde här.

Vad är problemet?

Sandströms förklaring tar sin grund i SVTs sändningstillstånd, där det står att det ska finnas ett oavvisligt allmänintresse för mördarens (gärningsmannens) identitet. Men vad exakt är ”oavvisligt”? Precis som ordet ”rimligt” är det väldigt tolkningsbart.

Sandström själv ger några exempel, till exempel om mördaren har en maktposition i samhället eller är en offentlig person. Jag reagerar också på ett par andra saker han skriver:

Varje publiceringsbeslut är unikt – och kan ändras över tid om nya omständigheter tillkommer – och det är därför mycket svårt att jämföra en publicering med en annan.

Det här ger i princip SVT helt fria tyglar att tolka som man vill. Det som är helt ”orimligt” för en person, kan vara ”rimligt” för en annan, beroende på omständigheterna. Att det är svårt att jämföra två fall med varandra gör också att SVT lättare kommer undan med beslut som kan uppfattas som ologiska. Problemet i grunden är sändningstillståndet som är så luddigt formulerat, och därmed ger ett större tolkningsutrymme. Sandström är öppen och ärlig när han skriver:

Paragrafen i SVT:s sändningstillstånd ger också stort utrymme för den enskilde utgivaren att tolka den.
Med detta sagt är min tolkning att identiteten på Wilma Anderssons mördare i nuläget inte är av oavvisligt allmänintresse.

Precis, det är en tolkning som finns där på grund av en luddig formulering. Jag har skickat ett mejl till Gustav Sandström om varför Lundin Pettersson publicerades med namn, men inte Ahmed. Det återstår att se om han svarar, men gör han det kommer hans svar att publiceras här.

Vad skulle gjorts bättre?

Sandström är inte problemet i det här fallet, utan formuleringen i sändningstillståndet. Hade den varit skarpare och precisare hade det inte funnits så mycket tolkningsutrymme, och då hade det blivit tydligare för alla vad som gällde vid namnpubliceringar av brottslingar.

Vad kan du som medborgare göra?

Läs hos andra medier, de fattar andra beslut och det finns alltid någon som publicerar namn och kanske även bild.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/darfor-publicerar-svt-nyheter-vast-inte-garningsmannens-namn-1

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.