SVTs klimatpropaganda blir allt tydligare och desperatare

Av | augusti 17, 2021

Efter att IPCC släppt sin senaste rapport om klimatet är det tydligt vad SVTs mål är. Eller OK, det har i och för sig varit tydligt ganska länge.

Vad är problemet?

Den totalt ensidiga presentationen av lösningar på klimatfrågan och oviljan att prata om hur mikroskopisk påverkan Sveriges utsläpp har på det globala klimatet. Det blir för mig väldigt tydligt vad SVT är ute efter:

Rapporten visar också att tre fjärdedelar svarat att dagens ekonomiska fokus på vinst och tillväxt är problematiskt. Man efterlyser större hänsyn till både mänskligt välmående och till ekosystem och klimat.

För det är det här som är vänsterns slutmål: avskaffa kapitalismen eller åtminstone skadeskjuta den kraftigt. Problemet är dock inte en hållning som strävar mot global socialism, utan att den lösningen, hos SVT, tenderar att vara den enda sorts lösning som presenteras. Precis på samma sätt som man konstant vägrar bjuda in och prata med forskare som ifrågasätter delar av IPCCs rapport eller narrativ.

Det finns ett par saker som man kan konstatera. Dels att det är människan som ligger bakom den ökade mängden koldioxid, och dels att koldioxiden påverkar temperaturen på jorden. Däremot finns det olika lösningar på problemet, men läser man bara hos SVT kanske man tror att det bara finns en lösning: bort med kapitalismen och in med den globala socialismen. Vi svenskar ska minsann inte kunna flyga och äta kött om fattiga människor i tredje världen inte kan det!

Här vill jag jämföra med en artikel från förra året (länkar nedan) där SVT skriver om att en majoritet av svenska folket vill ha mindre invandring. Läs båda artiklarna och lägg märke till skillnaden i SVTs ton. I dagens klimatartikel vill man lyfta fram röster och budskap om att politikerna måste genomdriva stora och radikala förändringar, medan i invandringsartikeln finns det inga sådana budskap. Där är det mer ett objektivt konstaterande vad svenska folket tycker.

När det gäller invandringsfrågan skriver SVT fler snyftartiklar än artiklar där man bjuder in folk som uppmanar politikerna att agera. Det vill säga, i invandringsfrågan går man i princip emot folkets narrativ. I klimatfrågan, där dagens artikel visar att en minoritet av svenskarna är oroade för tillståndet på jorden, går man också emot folkets narrativ och gör sitt bästa för att få klimatfrågan att framstå som så allvarlig som möjligt. Just detta är slående.

Min poäng är alltså ensidigheten. När får vi se SVT bjuda in till debatt mellan Johan Rockström och Lennart Bengtsson, två inom området kända forskare med lite olika syn i klimatfrågan? När får vi se SVT vara lika noga med att poängtera att det inte spelar roll vad svenskarna gör, som att poängtera hur alla måste sluta äta kött och köra elbilar för att rädda jorden? När får vi se SVT ifrågasätta Greta Thunberg om varför hon sällan eller aldrig åker till Kina och demonstrerar mot deras nybyggnation av tusentals kolkraftverk?

Vad skulle gjorts bättre?

Bredda debatten. Inkludera fler röster. Fokusera inte bara på global socialism som lösning (att alla över hela jorden ska ta ansvar för varandra och se till utsläpp per capita snarare än totala utsläpp – klimatet bryr sig bara om totala utsläpp), utan lyft in andra perspektiv i klimatfrågan också.

Fundera på följande

Varför handlar allting hela tiden om västvärlden (Europa och USA), när Kina släpper ut mer än vad USA och Europa gör tillsammans? Varför vägrar SVT konstant att bjuda in forskare som ifrågasätter delar av det IPCC presenterar?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-undersokning-svenskar-mindre-oroade-for-klimatet-an-andra
Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/storre-majoritet-vill-ha-farre-asylsokande

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.