SVTs klimataktivism är igång igen

Av | december 28, 2023

Idag får vi veta hur mycket svenskarnas konsumtionsutsläpp måste minska.

Vad är problemet?

Flera problem här.

Dels baserar man allting på Parisavtalet. Det är ett globalt avtal som slöts i FN för nästan tio år sedan, men det är ingenting folket sagt ja till (så kallad överstatlighet) och i princip inget land är i närheten av att nå de mål som Parisavtalet innehåller. Men SVT har förstås inte en tanke på att ifrågasätta hur realisitiskt Parisavtalet är, utan vill istället att folk drastiskt ska ändra livsstil.

Ett annat problem är hur man i videon säger att en tredjedel av utsläppen kommer från offentlig sektor (där public service ingår), men man hävdar samtidigt att det är saker vi behöver och därför inte går att göra så mycket åt. Detta är en ren lögn, klart man kan skära i det offentliga om man nu tvunget ska minska utsläppen till vilket pris som helst. Varför skulle liksom det offentliga vara ett undantag? Luktar vänstervridning.

Och på tal om till vilket pris som helst så saknar man även helhetsperspektivet. För om varje svensk medborgare ska ned till under ett ton utsläpp per år, så kommer vi i princip radikalt försämra våra livsstilar och börja byta grönsaker och potatis med våra grannar som vi själva odlar. SVT ifrågasätter inte om lösningen (att nå under ett ton utsläpp) faktiskt är värre än alternativet.

Vad skulle gjorts bättre?

Hävda inte att offentliga sektorn är ”saker som vi behöver men som vi inte kan göra så mycket åt”, det är bara att ljuga. Dessutom saknar jag ett bredare perspektiv, istället för samma gamla propaganda att konsumtionen måste minska så drastiskt att folk i praktiken skulle sänka sin levnadsstandard till U-landsnivå. Bredare perspektiv handlar exempelvis om anpassning efter högre temperaturer och hur en sinande befolkning påverkar framtidens utsläpp.

Parisavtalet borde ifrågasättas, dels för att det precis som alla andra globalistiska avtal inte röstades fram demokratiskt av folket (beslut togs på överstatlig nivå), och dels för att det bara är ett fåtal U-länder i Afrika som faktiskt lever upp till dess, uppenbarligen orealistiska, mål.

Fundera på följande

En seriös debatt om klimatet hade inkluderat alla tankar och ståndpunkter. Tänk dig själv debatter mellan exempelvis Johan Rockström och Lennart Bengtsson. Samtal där man lyfter fram såväl konsumtionsproblem som anpassning till högre temperaturer och ifrågasättande av globala avtal som ingen lever upp till. Men hos SVT får vi bara en begränsad rapportering styrd av uppenbar aktivism.

Jag frågade Jennifer Howgate på SVT

Hej!

Mitt namn är Kai och jag driver mediegranskaren.se.

I din artikel om hur mycket de svenska hushållen behöver minska sina konsumtionsbaserade utsläpp, så säger du i videon att den tredjedel som kommer från offentlig sektor är saker vi behöver, men inte kan göra så mycket åt. Inte? Vi kan ju till exempel lägga ned public service, ta bort regionerna och kapa i kommunerna. Så hur kan du påstå att vi inte kan göra så mycket åt den offentliga sektorn?

Sedan finns det i princip inga länder, utöver ett fåtal U-länder i Afrika som har låga utsläpp på grund av låg levnadsstandard, som faktiskt lever upp till Parisavtalet. Ett avtal som dessutom fattades på överstatlig nivå, utan att folket fick information om exakt hur mycket deras levnadsstandard skulle försämras om avtalet följdes. Varför finns det ingen tillstymmelse till ifrågasättande av detta avtal från din sida? Eller tror ni i media att folk bara kommer låta sig köras över av ett avtal som politikerna kommer tillbaka med efter ett möte på överstatlig nivå dit vanliga människor inte har tillträde?

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Jennifer Howgate valde att inte svara.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-mycket-behover-du-minska-dina-utslapp-av-vaxthusgaser-fran-tio-till-ett-ton–hc7g6j
Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bara-ett-land-foljer-parisavtalet-visar-ny-rapport

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.