SVTs feminism verkar handla om att kvinnor är svagare och dåligare

Av | augusti 15, 2023

SVTs rubriksättning lyder: ”Monika från Kågeröd kan bli Sveriges bästa busschaufför: ’Tjejer kör bättre’”.

Vad är problemet?

SVT hade aldrig lagt ett citat som gjorde det gällande att män var bättre än kvinnor på någonting. Men åt andra hållet är det tydligen alltid OK. Kan det bero på att SVT ser kvinnor som svagare och sämre, och att man försöker lyfta upp dem till samma nivå som män? Att det är därför de svagare alltid får positiv särbehandling, och det är därför SVT fortsätter använda dubbla måttstockar?

För det här är ett återkommande tema i feministisk media. Man propagerar för jämställdhet, samtidigt som man ger kvinnor positiv särbehandling.

Vad skulle gjorts bättre?

Om man propagerar för jämställdhet bör man behandla könen lika, inte behandla kvinnor som om de hela tiden behöver hjälp med att nå upp till samma nivå som män.

Fundera på följande

Feminism är nära besläktad med vänsterideologi (alla ska ha det exakt lika bra). Det är ingen slump att de flesta feminister står till vänster, och det är ingen slump att SVT ständigt för fram feministiska budskap.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/monika-fran-kagerod-kan-bli-sveriges-basta-busschauffor-tjejer-kor-battre

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.