SVTs definition av mångfald handlar som vanligt om etnicitet eller kön

Av | juli 25, 2019

Idag skrivs det om svensk orientering, närmare bestämt O-ringen i Östergötland som är världens största orienteringstävling. Rubriken lyder:

Brist på mångfald i landets orienteringsföreningar

Mångfald betyder grundläggande att det finns en variation, det vill säga att allting eller alla inte är likadana. SVTs definition fokuserar dock så gott som alltid på kön och etnicitet. Till exempel när man säger att man strävar efter mångfald bland de anställda syftar man inte till politisk tillhörighet, åsikter eller ideologier, utan till kön och etnicitet.

I dagens artikel om orienteringen hittar vi mycket riktigt definition igen: denna gång är det brist på etnisk mångfald. Dessutom presenteras denna brist som något negativt som behöver åtgärdas, vilket är ett ställningstagande från SVTs sida. Det är ju inte så att folk hindras från att orientera, den etniska uppsättningen ser helt enkelt homogen ut. Och naturligtvis låter man två personer av exakt samma åsikt komma till tals som förstärker SVTs narrativ att mångfaldsbristen är ett problem.

Det är så här media har spridit sin definition av mångfald. Man fokuserar bara på ett par aspekter som man själva väljer ut, och driver sedan dessa upprepande gånger tills de fastnar i folks medvetande. Om du någonsin ser en artikel hos SVT där de definierar mångfald som variationer av åsikter och ideologi får du gärna skriva här. Jag har aldrig sett en enda sådan artikel.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/brist-pa-mangfald-i-landets-orienteringsforeningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.