SVT visar med all tydlighet att man bara ser en definition av ”mångfald”

Av | maj 13, 2023

SVT publicerar en undersökning som visar att män och vita dominerar exponeringen i svenska medier.

Vad är problemet?

SVT utgår från en mångfaldsdefinition som bygger på utseende. Man låtsas som att åsiktsmångfald vare sig existerar eller behövs. Det här är extra allvarligt eftersom det i sändningstillståndet (6 §) faktiskt står att:

SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar.

Till skillnad från begreppet jämställdhet specificerar alltså sändningstillståndet tydligare vad gäller mångfalden. Det finns även flera intressanta citat i artikeln:

Medierna har ett ansvar att spegla samhället och det lyckas vi inte göra.
Nej, medierna i Sverige är otroligt dåliga på att spegla konservativa åsikter, vilket inte minst denna artikel visar. Men det verkar inte finnas på kartan för Aftonbladets Martin Schori, som citatet kommer ifrån.

Undersökningen innehåller även en analys av bilder i nyhetsartiklar. Den visar att ickevita personer nästan inte förekommer utanför sportsammanhang och att människor med större kroppar är underrepresenterade.
”Större kroppar”? De menar tjockisar och överviktiga, men det kan de på sant vänstermanér inte skriva. Det finns ju risk att tjockisarna blir kränkta!

Det bästa citatet kommer dock sist:

Om människor inte känner sig porträtterade eller inte tycker att medier talar till dem så kan det i slutändan betyda att de slutar konsumera dem.
Det är ju exakt det här som har hänt när det gäller svensk medias liberala vinkling. Konservativa i Sverige har gått till ”alternativa” medier, eftersom de tröttnat på den ensidiga rapportering som råder i traditionell media vad gäller exempelvis kulturfrågor. Men citatet syftar naturligtvis endast till den utseendebaserade definitionen av begreppet mångfald.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT bör följa det som står i sändningstillståndet, och bjuda på en mångfald av åsikter. Man bör även upplysa sina läsare om att begreppet mångfald kan definieras på flera olika sätt, och inte bara på utseende.

Fundera på följande

Om mångfald innebär att vita och svarta, män och kvinnor, ska synas lika mycket, innebär det då att man frångår kompetenskrav i mångfaldens namn? Alltså att man prioriterar människor baserat på deras utseende, snarare än baserat på vad de kan?

Källa: https://www.svt.se/kultur/man-och-vita-personer-dominerar-i-svenska-medier
Källa: https://www.mprt.se/globalassets/dokument/sandningstillstand/public-service/sandningstillstand-svt-2020-2025.pdf

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.