SVT: vetenskap präglas av ideologi och åsikter

Av | november 9, 2019

Oftast när vetenskapliga studier presenteras av SVT, så presenteras de som fakta. Kolla till exempel alla klimatrapporter de ständigt publicerar. Det är extremt sällan man ser att de sår ett frö av misstänksamhet gentemot studien. Men när vetenskapen kommer fram till saker som SVT inte vill höra, då anser man att vetenskap präglas av ideologi och åsikter.

Idag publicerades en video med Emma Frans där hon förklarar att bara för att två av tre pojkar föredrar att leka med bilar istället för dockor, så innebär det inte att alla pojkar gillar bilar, samt att sociala normer påverkar också. Naturligtvis är det inte bara en faktor som påverkar allting, problemet här är att SVT bara ifrågasätter forskning (eller ”tillrättavisar” den kanske är ett bättre uttryck) när resultaten kommer fram till något de inte gillar.

Man vill skadeskjuta narrativet att det finns tydliga, biologiska skillnader mellan pojkar och flickor genom att lägga fram att det finns andra faktorer som påverkar. Lite ironiskt är det allt att just ideologi och åsikter är det som präglar SVTs syn på vetenskap också. Man kan tolka siffror och rapporter olika, beroende på vilket resultat man vill se. Vetenskap är sällan fakta, utan snarare sannolikhet.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/emma-frans-konsdebatten-blir-valdigt-latt-polariserad

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.