SVT utelämnar fakta och gör uppskattningar till fakta

Av | november 10, 2019

Då var det dags för ytterligare ett klimatlarm signerat Public Service. Nu får vi veta att koldioxidhalten är den högsta på flera miljoner år. Låter dramatiskt. När man läser vidare i artikeln framgår det dock att det rör sig om uppskattningar och inte fakta. En lite mer rättvis beskrivning hade varit att koldioxidhalten KAN vara den högsta på fler miljoner år, inte att den ÄR det.

Man nämner vidare att luftbubblor i Grönlandsisen ger en stor precision upp till 800 000 år tillbaka i tiden. Hur kan man veta att luften på jorden var likadant som på Grönland för 800 000 år sedan? Det finns massor av faktorer som spelar in, saker som kan ha påverkat under den extremt långa tidsperioden, men det är tydligt vilket budskap SVT är ute efter här.

Vidare har man en faktaruta där det står att Parisavtalet innebar att länderna ska skärpa sina planer för minskade utsläpp var femte år. Det är inte faktafel, men det finns ändå problem med formuleringen eftersom den inte ger en rättvis bild av vad Parisavtalet är. Det finns ingenting i avtalet som binder olika länder till konstant lägre utsläpp, utan det är fritt för varje land att själva sätta sina mål.

Det behöver alltså inte nödvändigtvis handla om skärpta mål, utan endast om vaga formuleringar om skärpta ambitioner. Den bilden framgår inte av SVTs faktaruta.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/koldioxidhalterna-nar-rekordhoga-nivaer

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.