SVTs förhållande till studier

Av | april 5, 2019

Studier är alltid intressanta. Folk tenderar att förknippa dem med fakta, mycket eftersom media ofta helt okritiskt publicerar dem som det. Men i själva verket är studier lite som journalistik; beroende på vad forskaren eller professorn väljer att fokusera på kommer budskapet/resultatet att skilja sig åt. Helheten och faktan kan därför skilja sig åt från studie till studie.

Idag skriver SVT till exempel om en studie från Alexandra Weilenmann och Thomas Hillman som visar att selfien är mer social än man tidigare trott. Och varför är det så? Jo, därför att tidigare studier har valt att fokusera på den individuella och själviska vad gäller selfie-fenomenet. Den här studien har istället observerat personer på offentliga platser, och på vilken roll selfien har i sociala sammanhang. Kort sagt har Weilenmann och Hillman valt att fokusera på det sociala och inte på det egotrippade.

Och det är så här studier fungerar. Det är sällan de visar hela bilden, utan istället väljs några faktorer ut. Media presenterar sedan den begränsade bilden som ”fakta”, vilket inte sällan ger en missvisande bild av verkligheten. Nu är förstås studier som selfies väldigt oskyldiga, men tillvägagångssättet kan appliceras på studier överlag. Tänk alltså på att när SVT presenterar studier så är det sällan fakta av helhetsbilden som ges, istället är det en utvald del vars fakta presenteras som sanningen. Av denna anledning gäller det att vara kritisk när forskning och studier presenteras i media.

Källa: https://www.svt.se/kultur/selfies-inte-sa-sjalviskt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.