SVT ställer sällan frågor om familjen eller individens ansvar

Av | september 6, 2021

I en skola i Dalarna går ungefär hälften av eleverna ut med dåliga betyg. SVT rapporterar.

Vad är problemet?

SVT intervjuar rektorn på skolan, och har därmed chansen att ställa frågor. Det finns naturligtvis flera olika, möjliga förklaringar till de dåliga betygen. Obehöriga lärare och invandrare som inte vant sig vid det svenska systemet dras upp som två förklaringar av rektorn.

Problemet är att det ofta stannar här. Så fort det är dåliga betyg i någon skola används ofta en förklaring att allting beror på otillräckliga lärare eller att det är något fel på skolorna. Sällan eller aldrig förs argumentet att eleverna och/eller deras föräldrar är lata och inte anstränger sig tillräckligt. Det vill säga, det är en vänsterorienterad syn där individens ansvar förminskas till förmån för systemets.

Jag hade inte haft några problem med vare sig denna eller andra artiklar om SVT lyft fram både vänsterorienterade OCH högerorienterade perspektiv. Men det är nästan alltid samma visa: problem med betygen beror aldrig på individen, utan bara på systemet och lärarna.

Vad skulle gjorts bättre?

Lyft fram flera förklaringsmodeller till skolans problem.

Fundera på följande

Vilka frågor hade du själv ställt till rektorn på skolan, om du var journalist på SVT?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/har-gar-halften-av-niondeklassarna-ut-med-bristfalliga-betyg

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.