SVT skriver subtilt försvarstal till klimataktivisterna/klimatextremisterna

Av | november 18, 2022

SVT intervjuar en klimataktivist (eller extremist, beroende på vem man frågar) om varför klimataktionerna (eller sabotagen, beroende på vem man frågar) blivit radikalare.

Vad är problemet?

Hela artikeln är ett subtilt försvarstal producerat av skattefinansierade SVT. Det handlar om att vanligt folk blir alltmer irriterade på aktivisterna (så var det inte när Greta Thunberg skolstrejkade), och då rider SVT ut till försvar. Anledningen att man gör det är för att man vill påverka folks bild av aktivisterna till att bli mindre negativ.

Syftet med artikeln är att förklara aktivisternas beteende så att folk ska förstå varför de ägnar sig åt sabotage. Man bjuder även in en forskare att yttra sig, och föga förvånande stämmer han in i det som aktivisten själv säger:

Ur ett svenskt och nordeuropeiskt perspektiv kan man säga att klimatrörelsen blivit mer radikal och konfrontativ. Jag tror att det finns ett underliggande missnöje och en frustration över brist på framsteg sedan förra klimattoppmötet.

Den meningen är precis det SVT vill lyfta fram, nämligen att läsaren ska ha förståelse för aktivisterna. Vi ska inte tycka illa om dem. Och det är naturligtvis ingen slump att en forskare med just denna åsikt lyfts fram i artikeln. Det handlar om samma selektiva urval som SVT alltid ägnar sig åt när det gäller klimatfrågan.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta gulla med aktivisterna och börja granska dem på allvar. Ställ kritiska följdfrågor, istället för att som i videon i artikeln ställa en kritisk fråga med enda syfte att aktivisten ska få ut sitt budskap.

Fundera på följande

Observera hur SVT behandlar olika typer av aktivister. Vilka försöker man försvara, och vilka granskar man kritiskt?

Källa: https://www.svt.se/kultur/radikal-klimataktivism-klimataktioner-klimatrorelsen-aterstall-vatmarker-extinction-rebellion-fridays-for-future-greta-thunberg-klimatforskare

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.