SVT serverar ett praktexempel på varför definitionen av begreppet ”mångfald” måste utvidgas

Av | mars 8, 2023

I SVTs sändningstillstånd står det att deras verksamhet ska präglas av mångfald, men det står inte vilken sorts mångfald det rör sig om. Dagens artikel om Oscarsgalan visar tydligt hur SVT definierar ordet.

Vad är problemet?

SVTs vänsterdefinition av begreppet mångfald är problemet. Eftersom sändningstillståndet inte definierar ordet, är det alltså SVT själva som gjort det. SVTs definition går i det här fallet ut på att att Oscarsutmärkelser ska delas lika av män och kvinnor, och att minoriteter ska ha sin beskärda del också. I praktiken betyder det att det inte längre blir bästa film som vinner, utan den regissör eller skådespelare som det tycks mest synd om.

I artikeln nämner inte heller SVT någonting om den kritik som riktas mot vänsterns mångfaldsplaner för Oscarsgalan, utan istället framställer man det som om dessa åsikter är neutrala.

Definitioner av begrepp är ett tydligt bevis på hur vänstervinklade SVT är. Man låtsas som om det bara finns en definition, när det i själva verket finns flera.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde bredda sin syn på mångfald, och se till höger lika mycket som de ser till vänster. I det här fallet hade man kunnat lyfta fram högerns syn på mångfald, till exempel en stor variation av filmer eller annat innehållsbaserat. Vänstern tenderar att fokusera på etnicitet och minoriteter. Varför inte lyfta fram båda synsätt och förklara för läsaren att man kan se och definiera mångfald på olika sätt?

Fundera på följande

Tror du att den nya utredningen om public service kommer ifrågasätta de vänsterdefinitioner som SVT och SR anammat när det gäller mångfald och jämställdhet?

Källa: https://www.svt.se/kultur/sa-paverkade-en-hashtag-mangfalden-pa-oscarsgalan

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.