SVT propagerar för mer kollektivtrafik

Av | augusti 29, 2022

SVT Blekinge skriver en artikel om att färre väljer kollektivtrafiken jämfört med innan coronapandemin.

Vad är problemet?

SVT tar helt öppet ställning för ökad kollektivtrafik. I videon ställer SVT följande fråga till en trafikdirektör hos Blekingetrafiken:

Men vad kan ni göra för att försöka öka resandet bland folk?

Man har även en underrubrik som lyder:

Bättre under sommaren” (alltså fler som åker kollektivt)

Här är det helt uppenbart att SVT försöker påverka fler människor vad gäller deras resvanor. De granskar alltså inte makt (eller rapporterar om samhällshändelser objektivt), de försöker få folk att tycka på vissa sätt och leva på vissa sätt. Frågan är ledande och underrubriken innehåller ett positivt laddat ord som därmed tar ställning för att det är bra med mer kollektivtrafik.

Vad skulle gjorts bättre?

Den här artikeln hade lätt kunnat skrivas objektivt genom att plocka bort de värdeladdade ordvalen. Till exempel kunde SVT ha frågat trafikdirektören om hur hon tror framtiden ser ut vad gäller resandet med kollektivtrafik.

Och istället för ordet ”bättre” hade SVT kunnat skriva ”Fler som reser kollektivt under sommaren”.

Fundera på följande

I en demokrati ska makten utgå från folket. Men vad händer i Sverige när folket inte vill göra det som politiker och journalister säger åt dem? Räcker det att folk TROR att de är med och påverkar för att demokratin ska upprätthållas? Hur många svenskar utnyttjar sin demokratiska makt, och hur många följer blint det som politiker, myndigheter och media säger åt dem att göra?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fortfarande-mindre-resande-efter-pandemin

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.