SVT presenterar rymdteorier som fakta

Av | januari 23, 2019

Idag skriver SVT om att ett forskarlag lyckats få fram den skarpaste bilden hittills av ett svart hål. Rymdforskning är alltid fascinerande, men man måste komma ihåg att det rör sig om teorier och inte fakta. Media gör lätt om teorier till fakta, det vill säga, de beskriver tolkningar av väldigt diffus data som fakta.

Svarta hål är en teori. Det forskarna kommer fram till den här gången är att områden som utgör det svarta hålet är mycket mindre och kompaktare än man tidigare trott. Bara det i sig är ett bevis för att svarta hål inte är fakta. Det vill säga, teorier ändras över tid allt eftersom mer information blir tillgänglig.

Men SVT visar också att man kan uttrycka sig korrekt. Till exempel skriver man (som undertexter i videoklippet) att ”Området beräknas vara lika stort som det som täcker jordens och solens bana”. Hade de velat framhålla det som fakta hade de skrivit att området ”är”, och inte att det ”beräknas”.

Men om vi då ska titta på vad som uttrycker som fakta, snarare än teori:

Och det kan vara så att den strålning som sprutar ut från hålets närmaste omgivning är riktad rakt mot oss.

Om man däremot tittar i videon ser man en annan beskrivning av strålen, nämligen att den ”sägs” skjuta ut från svarta hål. Man tror att det finns en sådan stråle, man har en mer eller mindre välgrundad teori – men man vet inte.

Vissa saker beskriver alltså SVT på ett korrekt sätt, medan man beskriver svarta hål som någonting man är säker på finns, istället för som en teori. Man hade kunnat uttrycka det som ”svarta hål-teorin eller liknande istället”. Dessutom skriver man inte att nästan allt bildmaterial i videon är datorsimulerade bilder och inte autentiska bilder.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/skarpaste-bilden-hittills-av-vintergatans-svarta-hal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.