SVT presenterar ICE som något negativt

Av | augusti 11, 2020

USAs tidigare president George W. Bush har släppt en bok som handlar om invandrare i USA. SVT skriver att boken fått kritik.

Vad är problemet?

För det första skriver SVT att boken fått mycket kritik i sociala medier, men man hänvisar inte till några exempel. Anledningen till kritiken är att det var Bush som införde USAs tull- och invandringsmyndighet ICE. En myndighet som SVT beskriver som kritiserad. Men vilka är det som kritiserat den? Inte den breda allmänheten, utan mest vänstern och/eller liberaler. Här normaliserar man alltså kritik från en viss grupp människor, istället för att specificera varifrån kritiken kommer.

Hade man gjort det hade läsaren förstått att huruvida folk gillar ICE eller inte till viss del beror på vilka politiska sympatier folk har.

Vad skulle gjorts bättre?

Presentera ICE på ett neutralt sätt, och om kritik ska framföras bör det framgå varifrån den kommer, mer än bara ”sociala medier”. SVT gör här samma misstag som ”alternativ” media brukar göra, nämligen att de skapar en normalisering som gynnar ena sidan, samtidigt som de ignorerar rösten hos den andra sidan.

Vad kan du som medborgare göra?

Om media framför kritik kan det vara en god idé att kolla deras källa. Finns ingen sådan är det dags att bli misstänksam. Var dessutom uppmärksam på när ensidig kritik framförs. I det här fallet kan det vara svårt att veta, om man inte på förhand känner till vad ICE är, och vilka som brukar kritisera respektive berömma dem.

Källa: https://www.svt.se/kultur/george-w-bush-slapper-ny-konstbok-med-portratt-av-immigranter

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.