SVT och The Guardian/The Telegraph

Kartläggning av The Guardian och The Telegraph

Den här kartläggningen startade 1 juli 2020 och pågick fram till och med den 30 juni 2021. Kartläggningen fokuserade dels på vilken brittisk nyhetskälla SVT använde sig av – vänsterliberala The Guardian eller högerkonservativa The Telegraph – och dels om man i artiklarna får medierna att framstå som neutrala, eller om man tillskriver dem ideologisk hemvist. The Guardian och The Telegraph är Storbritanniens två största tidningar om man bortser från tabloiderna som jag exkluderat.

Syftet med kartläggningen är att se om SVT plockar fler nyheter från The Guardian. Mitt intryck är att de gör det, men kartläggningen får visa huruvida det stämmer.

Så här gick jag till väga

Endast svt.se har granskats på grund av att jag inte har tid att gå igenom varenda nyhetssändning (video på svt.se eller radio på sr.se). Eftersom svt.se saknar en egen sökmotor har jag använt Google samt sökordet ”guardian” och ”telegraph”. När det gäller nyhetsflöden (där SVT gör små uppdateringar löpande i en och samma artikel) räknas varje liten uppdatering som en artikel. Frågor eller synpunkter från användare, samt svar på dessa, är exkluderade eftersom de inte baseras på något som SVT själva har skapat. Man skulle kunna argumentera att det fortfarande sker ett selektivt urval, alltså vilka frågor eller synpunkter som SVT väljer att publicera, men jag tyckte det blev för långsökt.

Från eller om?

I de allra flesta fall har SVT hämtat nyheter FRÅN The Guardian eller The Telegraph, men i en del fall har de skrivit OM medierna. Dessa artiklar räknas också.


RESULTATET

Antal artiklar som hämtade nyheter från eller skrev om The Guardian: 368 (92,23 %)
Antal artiklar som nämnde att The Guardian är vinklade: 0

Antal artiklar som hämtade nyheter från eller skrev om The Telegraph: 31 (7,77 %)
Antal artiklar som nämnde att The Telegraph är vinklade: 1


Slutsats

Till att börja med bör du själv bilda dig en uppfattning genom att gå igenom kartläggningen. Man ska ha klart för sig att The Guardian har en större internationell närvaro än The Telegraph, och därför blir det naturligt att fler artiklar hämtas därifrån. Dock inte så mycket större att det motsvarar det enorma glapp vi ser i resultatet – The Telegraph har också en avdelning för internationella nyheter.

En intressant detalj är att man knappt nämnt någonting om att vare sig The Guardian eller The Telegraph är vinklade nyhetskällor. Detta till skillnad från CNN/Fox News där man nämnde att Fox News var vinklade tolv gånger under det året som kartläggningen pågick.

Jag kan konstatera att SVT hämtat oproportionerligt många nyheter från The Guardian jämfört med The Telegraph. Eftersom källorna är vinklade påverkar det såklart SVTs nyhetsrapportering mot en vänsterliberal vridning.

Källa på att The Guardian är vänster: https://www.allsides.com/news-source/guardian
Källa på att The Telegraph är höger: https://www.allsides.com/news-source/telegraph-uk
Källa på att The Guardian är liberala: https://mediabiasfactcheck.com/the-guardian/
Källa på att The Telegraph är konservativa: https://mediabiasfactcheck.com/daily-telegraph/

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021
mars 2021
april 2021
maj 2021
juni 2021

En reaktion på “SVT och The Guardian/The Telegraph

  1. NN

    Dina undersökningar är mycket informativa. Tack!

    Man bör notera att Allsides uppger lägre konfidens för sina bedömningar av The Guardian och The Telegraph (medium respektive low), till skillnad från CNN och Fox där konfidensen i båda fallen var hög.

    Skillnaden i frekvens som SVT hänvisar till dem (drygt 92% mot knappt 8%) gör ändå resultatet anmärkningsvärt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.