SVT och socioekonomiska faktorer

Av | december 8, 2020

Enligt den internationella undersökningen Timss (Trends in International Mathematics and Science Study) presterar svenska elever bättre i naturvetenskap, men sämre i matematik, jämfört med OECD-snittet. SVT rapporterar.

Vad är problemet?

Skolverket, som är en statlig myndighet, säger att socioekonomiska förhållanden spelar stor roll för resultaten i Timss-undersökningen. Problemet är att SVT bara köper denna förklaring rakt av, istället för att ifrågasätta den. Säg att Skolverket istället hade sagt att kultur och individualism hade spelat stor roll, då hade SVT förmodligen ifrågasatt de två förklaringsmodellerna. Men det gör man inte här. Jag misstänker att det kan bero på att det är denna förklaringsmodell man själva är måna om att lyfta fram, och när tredje part (Skolverket) gör det åt en, så vill man inte ifrågasätta.

Socioekonomiska faktorer är en förklaringsmodell som har sina rötter hos vänstern, då man menar att det är samhället och inte individen som misslyckats. Är du lite äldre kanske du känner till hur man förr ifrågasatte eleven då han fick dåligt betyg, medan man idag ifrågasätter skolan, lärarna och systemet. Det individualistiska tänkandet med fokus på individens ansvar och vilja, snarare än förutsättningarna, kommer från höger.

Vad skulle gjorts bättre?

Att socioekonomiska faktorer spelar roll kan nog de flesta skriva under på, men att de skulle utgöra den enda förklaringen är mer diskutabelt. Just därför borde det också vara public service uppgift att granska och ifrågasätta förklaringsmodeller och problemformuleringar som kommer från myndigheter.

Ett lätt sätt att bevisa detta på är att kolla kriminalitet, såsom bilbränder och ungdomsrelaterat våld, i en del östeuropeiska länder. Dessa typer av brott i Sverige förklaras ofta av public service med just socioekonomiska faktorer, men i östländerna har folk det sämre, och ändå är dessa typer av brott ett mindre problem där. Alltså kan socioekonomiska faktorer inte vara den enda förklaringen.

Vad kan du som medborgare göra?

Var uppmärksam på när public service använder sig av socioekonomiska faktorer som förklaringsmodell. Kolla om andra förklaringsmodeller lyfts fram också.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolresultat

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.