SVT och nationalism

Kartläggning av hur svt.se rapporterar om nationalism

Den här kartläggningen startade 1 november 2020 och pågick fram till och med den 31 oktober 2021. Artiklarna bedöms vara positiva, neutrala eller negativa, och vid varje bedömning skriver jag hur jag tänkt. Du som läsare kan sedan själv klicka upp artikeln för att se om du håller med eller ej. Jag menar att det inte går att räkna antalet ord med en viss laddning för att avgöra om artikeln är positiv, neutral eller negativ, eftersom det inte tar hänsyn till sammanhang.

Syftet med kartläggningen är att ta reda på om SVT faktiskt mestadels skriver negativt om nationalism och nationalister, något jag fått uppfattningen att de gör.

Så här gick jag tillväga

Som vanligt när det gäller mina kartläggningar har endast svt.se granskats, och det beror som alltid på att jag inte har tid att gå igenom video- och radiosändningar. För att hitta artiklarna har jag använt Google samt följande sökord:

”nationalism”, ”nationalismen”, nationalist”, ”nationalisten”, ”nationalister”, ”nationalisterna”, ”nationalistisk”, ”nationalistiska”, ”nationalistiske”, ”nationalistiskt”, ”vänsternationalism”, ”vänsternationalismen”, ”vänsternationalist”, ”vänsternationalisten”, ”vänsternationalister”, ”vänsternationalisterna”, ”vänsternationalistisk”, ”vänsternationalistiska”, ”vänsternationalistiske”, ”vänsternationalistiskt”, ”högernationalism”, ”högernationalismen”, ”högernationalist”, ”högernationalisten”, ”högernationalister”, ”högernationalisterna”, ”högernationalistisk”, ”högernationalistiska”, ”högernationalistiske”, ”högernationalistiskt”, ”nationalistparti”, ”nationalistpartier”, ”nationalistpartierna”

När det gäller nyhetsflöden (där SVT gör små uppdateringar löpande i en och samma artikel) räknas varje liten uppdatering som en artikel. Frågor eller synpunkter från användare, samt svar på dessa, är exkluderade eftersom de inte baseras på något som SVT själva har skapat. Man skulle kunna argumentera att det fortfarande sker ett selektivt urval, alltså vilka frågor eller synpunkter som SVT väljer att publicera, men jag tyckte det blev för långsökt.


RESULTATET

Antal artiklar som nämnde nationalism positivt: 5 (4,76 %)
Antal artiklar som nämnde nationalism neutralt: 41 (39,05 %)
Antal artiklar som nämnde nationalism negativt: 59 (56,19 %)


Slutsats

Till att börja med vill jag att du själv bildar dig en uppfattning genom att gå igenom kartläggningen. Fler än hälften av alla artiklar på svt.se som nämner nationalism i någon form är negativa. Den stora skillnaden mellan positiva och negativa artiklar gör att man kan konstatera att SVT porträtterar nationalism som något negativt, trots att inget public service-bolag ska ta ställning ideologiskt (såvida vi inte pratar demokrati/diktatur).

Analyser

Till skillnad från vanliga nyhetsartiklar får SVTs medarbetare vara personligare i analyser och krönikor. Det kan ge en fingervisning om vinkling i rapporteringen.

Totalt

Antal analyser: 20
Antal positiva analyser: 3 (15 %)
Antal neutrala analyser: 9 (45 %)
Antal negativa analyser: 8 (40 %)

Therese Bergstedt

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 0

David Boati

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 0

Christian Catomeris

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 0

Tigran Feiler

Antal analyser: 2
Antal positiva analyser: 1
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 0

Carl Fridh Kleberg

Antal analyser: 2
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 1

Mats Knutson

Antal analyser: 2
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 1

Elisabeth Marmorstein

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 0
Antal negativa analyser: 1

Bengt Norborg

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 0
Antal negativa analyser: 1

Anna-Maja Persson

Antal analyser: 3
Antal positiva analyser: 1
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 1

Bert Sundström

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 0

Tomas Thorén

Antal analyser: 2
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 1
Antal negativa analyser: 1

Christoffer Wendick

Antal analyser: 1
Antal positiva analyser: 0
Antal neutrala analyser: 0
Antal negativa analyser: 1

Fouad Youcefi

Antal analyser: 2
Antal positiva analyser: 1
Antal neutrala analyser: 0
Antal negativa analyser: 1

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

november 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021
mars 2021
april 2021
maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021