SVT och Joe Biden

Kartläggning av SVTs rapportering kring Joe Biden

Den här kartläggningen startade 1 januari 2021 och avslutades den 31 december 2021. Kartläggningen delas upp mellan artiklar som fokuserar på Joe Biden, och de som bara nämner honom. Artiklarna bedöms vara positiva, neutrala eller negativa, och vid varje bedömning skriver jag hur jag tänkt. Du som läsare kan sedan själv klicka upp artikeln för att se om du håller med eller ej. Jag menar att det inte går att räkna antalet ord med en viss laddning för att avgöra om artikeln är positiv, neutral eller negativ, eftersom det inte tar hänsyn till sammanhang.

Syftet med kartläggningen är att se hur stor skillnad det är i SVTs rapportering mellan Joe Biden och Donald Trump.

Hur jag hittar artiklarna

Följande sökord har använts: ”biden”, ”bidens” och ”bidenadministration”. Små artiklar i nyhetsflöden har inkluderats och räknas som en riktig artikel. Läsarfrågor och chattar har inte inkluderats.

Negativt, neutral eller positivt?

Bedömningen sker subjektivt, eftersom jag menar att det inte fungerar att räkna negativa ord eller något i den stilen. Man måste ta hänsyn till sammanhanget, och då är det subjektiv bedömning som gäller. Det står en motivering till varje bedömning.

Jag ska också tillägga att bedömningen sker både baserat på presentation och på selektivt urval. Det betyder att artiklar som har en negativ presentation bedöms som negativa, men det gör även artiklar som presenterar en negativ nyhet om Biden på ett neutralt sätt.


RESULTATET

Antal artiklar med fokus: 221
Antal positiva artiklar med fokus: 26 (11,77 %)
Antal neutrala artiklar med fokus: 149 (67,42 %)
Antal negativa artiklar med fokus: 46 (20,81 %)

Antal artiklar som nämner Biden: 458
Antal artiklar som nämner Biden på ett positivt sätt: 28 (6,11 %)
Antal artiklar som nämner Biden på ett neutralt sätt: 378 (82,53 %)
Antal artiklar som nämner Biden på ett negativt sätt: 52 (11,36 %)


JÄMFÖRELSE MED TRUMP

Antal artiklar med fokus: 422
Antal positiva artiklar med fokus: 32 (7,58 %)
Antal neutrala artiklar med fokus: 189 (44,79 %)
Antal negativa artiklar med fokus: 201 (47,63 %)

(I kartläggningen om Trump tog jag bara med artiklar som fokuserade på honom, därför saknas data om artiklar som endast nämnde honom.)


Slutsats

Till att börja med vill jag att du själv går igenom kartläggningen. Man kan direkt slå fast att SVT skrivit betydligt mer om Donald Trump än om Joe Biden. Det är också tydligt att man har intagit en negativ ställning vad gäller Trump. Intressant är att antalet positiva artiklar inte skiljer sig jättemycket, även om Biden fått en mildare behandling där också. Det här visar svart på vitt att SVT i sin rapportering inte behandlat de två presidenterna på ett likvärdigt sätt, utan att de gett Donald Trump negativ särbehandling.

Analyser

Analyser är inte som vanliga nyhetsartiklar. Här ger SVTs medarbetare en personligare åsikt och tolkning, och så här såg det ut då SVT analyserade Joe Biden.

Totalt

Antal analyser: 47
Positiva: 5 (10,64 %)
Neutrala: 31 (65,96 %)
Negativa: 11 (23,40 %)

Samir Abu Eid

Antal analyser: 2
Positiva: 0
Neutrala: 2
Negativa: 0

Ulrika Bergsten

Antal analyser: 2
Positiva: 1
Neutrala: 1
Negativa: 0

Erika Bjerström

Antal analyser: 8
Positiva: 3
Neutrala: 4
Negativa: 1

Stina Blomgren

Antal analyser: 3
Positiva: 0
Neutrala: 2
Negativa: 1

David Boati

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Calle Elfström

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Tigran Feiler

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Gilda Hamidi-Nia

Antal analyser: 2
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 1

Carl Fridh Kleberg

Antal analyser: 3
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 2

Claes JB Löfgren

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Alexander Norén

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Anna-Maja Persson

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Henrik Silver

Antal analyser: 1
Positiva: 1
Neutrala: 0
Negativa: 0

Bert Sundström

Antal analyser: 1
Positiva: 0
Neutrala: 1
Negativa: 0

Tomas Thorén

Antal analyser: 3
Positiva: 0
Neutrala: 3
Negativa: 0

Fouad Youcefi

Antal analyser: 6
Positiva: 0
Neutrala: 3
Negativa: 3

Stefan Åsberg

Antal analyser: 10
Positiva: 0
Neutrala: 7
Negativa: 3

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

januari 2021
februari 2021
mars 2021
april 2021
maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021