SVT och islamism

Kartläggning av SVTs rapportering kring islamism (plus vänster- och högerextremism)

Den här kartläggningen startade 1 juli 2021 och pågick fram till och med den 30 juni 2022. Kartläggningen fokuserar på hur svt.se rapporterar om islamism, och kommer jämföra denna rapportering med vänster- och högerextremism. Mitt intryck är att man rapporterar minst lika mycket om islamism som om högerextremism, men nästan ingenting om vänsterextremism. Kartläggningen får visa hur pass väl denna tes stämmer.

Egentligen skulle det här ha varit en del av kartläggningen som handlar om vänster- och högerextremism, men jag glömde/missade helt enkelt att inkludera islamism då.

Nu när alla kartläggningar är klara har jag även lagt till resultatet från kartläggningen som rör hur SVT rapporterar om vänster- och högerextremism. Vill du se en genomgång av den kartläggningen klickar du här.

Så här gick jag tillväga

Som vanligt när det gäller mina kartläggningar har jag bara granskat svt.se. Anledningen till detta är att jag inte har tid att kolla videomaterial (tv-sändningar). Följande sökord har använts med hjälp av Google (eftersom svt.se saknar en intern sökmotor):

islamism, islamismen, islamist, islamisten, islamister, islamisterna, islamistisk, islamistiska, islamistiske, islamistiskt, islamistparti, islamistpartier, islamistpartierna

Jag har inte inkluderat ord som islam eller islamsk. Kartläggningen handlar alltså om islamism, inte om islam generellt.


RESULTATET

Antal artiklar som nämnde islamism: 107
Antal artiklar som nämnde högerextremism: 104
Antal artiklar som nämnde vänsterextremism: 3


Slutsats

Det här är nog det uppenbaraste exemplet hittills på vänstervridning hos SVT. Eftersom det bara skiljer tre artiklar mellan islamism och högerextremism, och kartläggningen pågått under ett år, kan man dra slutsatsen att SVT rapporterar ungefär lika mycket om dessa företeelser (skillnaden är för liten för att en ”vinnare” ska utses). Vänsterextremismen däremot nämner man knappt alls.

Detta kan dels bero på att man väljer att inte rapportera om vänsterextrema händelser/grupper, och/eller att man är mycket försiktigare med att stämpla folk och grupper som vänsterextrema, jämfört med hur man använder begreppet högerextrem.

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022
mars 2022
april 2022
maj 2022
juni 2022