SVT och Greta Thunberg

Kartläggning av SVT och Greta Thunberg

Den här kartläggningen startade 1 mars 2020 och pågick fram till och med 28 februari 2021. Kartläggningen delas upp mellan artiklar som fokuserar på Greta Thunberg, och de som bara nämner henne. Artiklarna bedöms vara positiva, neutrala eller negativa, och vid varje bedömning skriver jag hur jag tänkt. Du som läsare kan sedan själv klicka upp artikeln för att se om du håller med eller ej. Jag menar att det inte går att räkna antalet ord med en viss laddning för att avgöra om artikeln är positiv, neutral eller negativ, eftersom det inte tar hänsyn till sammanhang.

Syftet med kartläggningen är att se om det stämmer att SVT skriver mestadels positivt om Thunberg, och nästan ingenting negativt eller kritiskt.

Så här gick jag till väga

Endast svt.se har granskats på grund av att jag inte har tid att gå igenom varenda nyhetssändning (video på svt.se eller radio på sr.se). Eftersom svt.se saknar en egen sökmotor har jag använt Google samt sökordet ”greta thunberg”. När det gäller nyhetsflöden (där SVT gör små uppdateringar löpande i en och samma artikel) räknas varje liten uppdatering som en artikel, men kan fortfarande klassas som fokus eller benämning beroende på innehållet. Frågor eller synpunkter från användare, samt svar på dessa, är exkluderade eftersom de inte baseras på något som SVT själva har skapat. Man skulle kunna argumentera att det fortfarande sker ett selektivt urval, alltså vilka frågor eller synpunkter som SVT väljer att publicera, men jag tyckte det blev för långsökt.

Positivt, neutralt eller negativt?

Den här bedömningen sker på flera olika grunder. Dels kollar jag hur själva artikeln är skriven. Gör man en positiv/negativ vinkling, eller håller man sig neutral? En positiv vinkling kan till exempel vara att man bjuder in en gäst som uttalar sig positivt, men ingen som kommer med kritik. Ibland kan en artikel både ha positiva och negativa element samtidigt, och då klassar jag den som neutral.

Men framför allt sker bedömningen på selektivt urval. Media har makten att själva välja vad som ska publiceras och synas, och ett ensidigt urval syns vid en granskning som pågår under längre tid. En artikel som tar upp en positiv händelse om Thunberg, men skriver om den på ett neutralt sätt, kommer alltså att klassas som positiv.

Fokus eller benämning?

Om minst halva artikeln handlar om Thunberg så räknas det som ett fokus. Även eventuella videor som finns inbäddade i artikeln räknas in i detta sammanhang.


RESULTATET

Antal artiklar som fokuserade på Greta Thunberg: 28
Positiva: 12 (42,86 %)
Neutrala: 14 (50 %)
Negativa: 2 (7,14 %)

Antal artiklar som nämnde Greta Thunberg: 36
Positiva: 9 (25 %)
Neutrala: 27 (75 %)
Negativa: 0 (0 %)


Slutsats

Till att börja med bör du själv bilda dig en uppfattning genom att gå igenom kartläggningen. Det är uppenbart att SVT ogärna vill kritisera Thunberg. En av de två negativa artiklarna är dessutom en hänvisning till en negativ analys som skrevs i december 2019 (alltså samma händelse). Räknar man bort den publicerade inte SVT något negativt om Thunberg mellan 11 december 2019 och 4 februari 2021 – alltså under mer än ett års tid.

Greta Thunberg har miljoner följare världen över och har därmed mycket makt. SVT har själva lyft fram vilket inflytande hon har i världen. Makthavare ska granskas, men av någon anledning verkar det inte gälla Thunberg.

Analyser

Analyser och krönikor är intressanta på det sättet att SVT-journalisterna i större utsträckning får skriva vad de personligen tycker och tänker. Så här skrev de om Greta Thunberg:

Totalt

Antal analyser: 2
Positiva: 2
Neutrala: 0
Negativa: 0

Per Andersson

Antal analyser: 1
Positiva: 1
Neutrala: 0
Negativa: 0

Elin Jönsson

Antal analyser: 1 (krönika)
Positiva: 1
Neutrala: 0
Negativa: 0

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.