SVT och FN

Kartläggning av hur svt.se rapporterar om FN

Den här kartläggningen startade 1 maj 2021 och pågick fram till och med den 30 april 2022. Kartläggningen fokuserar på hur SVT rapporterar om FN. Behandlar man dem som auktoriteter där man bara för fram vad de säger eller tycker, eller finns det en kritisk granskning och ifrågasättande av organisationen också? När det står ”auktoritet” betyder det alltså att ingen kritisk granskning eller kritik från tredje part lyfts fram. Det kan också handla om artiklar där FN bara nämns kort.

Så vad kan man kritisera FN för? Till exempel säkerhetsrådet som har fem permanenta medlemmar (Kina, Ryssland, USA, Storbritannien och Frankrike, det vill säga i princip vinnarna i andra världskriget). Dessa länders röster väger tyngre än alla andra länder tillsammans, vilket gör säkerhetsrådet till en odemokratisk institution. Vidare kan man också ifrågasätta varför FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) inte låter Taiwan vara med (Kina vill inte det), eller kolla hur många diktaturer som sitter i FNs råd för mänskliga rättigheter. Detta är bara tre exempel, det finns många goda grunder att kritisera och ifrågasätta FN på.

Anledningen till att jag startade den här kartläggningen är för att jag fått bilden att SVT sällan granskar FN som de granskar andra makthavare.

Så här gick jag tillväga

Endast svt.se har granskats, och jag har endast använt ”fn” som sökord då jag letade upp alla artiklar. Anledningen till denna begränsning är att FN har otroligt många organisationer under sig, så det skulle helt enkelt bli praktiskt omöjligt för mig att ta med alla.

I den mån FN förekommer i nyhetsflöden räknas dessa små texter som varsin artikel.


RESULTATET

Antal artiklar som behandlade FN som en auktoritet: 833 (94,55 %)
Antal artiklar som förde fram kritik mot FN: 48 (5,45 %)


Slutsats

Till att börja med vill jag att du själv bildar dig en uppfattning genom att gå igenom kartläggningen. SVT skriver i genomsnitt fler än två artiklar per dag som nämner FN, och hade alla FN-organ inkluderats i kartläggningen hade det rört sig om betydligt fler. Det råder alltså ingen tvekan om att SVT gärna hänvisar till FN väldigt ofta.

FN utövar stor makt globalt, då det dels finns konventioner som länder skrivit under, och dels har exempelvis Sverige antagit FNs barnkonvention som lag. FNs maktutövande påverkar alltså svenskar, men SVT kritiserar eller granskar sällan FN som organisation. Endast drygt fem procent av alla artiklar förde fram någon form av kritik. Varför granskas inte FN som andra makthavare?

Analyser

Analyserna (jag räknar med krönikor som analyser här, då de i stort sett fyller samma syfte) ger en bild av hur SVTs medarbetare rapporterar om FN på en lite personligare nivå.

Totalt

Antal analyser: 35
Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 31 (88,57 %)
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 4 (11,43 %)

Johan Bergendorff

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 3
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Ulrika Bergsten

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 5
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 1

Erika Bjerström

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 7
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 1

Stina Blomgren

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Calle Elfström

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 1

Ulrika Engström

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Karin Fagerlund

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Sanna Klinghoffer

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Mats Knutson

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Tilde Lewin

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Liselott Lindström

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Malin Mendel

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Johan Ripås

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 6
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 1

Tomas Thorén

Antal analyser som behandlade FN som en auktoritet: 1
Antal analyser som förde fram kritik mot FN: 0

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022
mars 2022
april 2022