SVT och FN

Den här kartläggningen startade 1 maj 2021 och kommer pågå fram till och med den 30 april 2022. Kartläggningen fokuserar på hur SVT rapporterar om FN. Behandlar man dem som auktoriteter där man bara för fram vad de säger eller tycker, eller finns det en kritisk granskning och ifrågasättande av organisationen också? När det står ”auktoritet” betyder det alltså att ingen kritisk granskning eller kritik från tredje part lyfts fram.

Så vad kan man kritisera FN för? Till exempel säkerhetsrådet som har fem permanenta medlemmar (Kina, Ryssland, USA, Storbritannien och Frankrike, det vill säga i princip vinnarna i andra världskriget). Dessa länders röster väger tyngre än alla andra länder tillsammans, vilket gör säkerhetsrådet till en odemokratisk institution. Vidare kan man också ifrågasätta varför FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) inte låter Taiwan vara med (Kina vill inte det), eller kolla hur många diktaturer som sitter i FNs råd för mänskliga rättigheter. Detta är bara tre exempel, det finns många goda grunder att kritisera och ifrågasätta FN på.

Anledningen till att jag startade den här kartläggningen är för att jag fått bilden att SVT sällan granskar FN som de granskar andra makthavare.

1 december 2021

2 december 2021

3 december 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att alla intäkter från ABBAs nya singel går till FNs barnfond UNICEF.
https://www.svt.se/kultur/abba-slapper-video-till-sin-jullat

4 december 2021

5 december 2021

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021