SVT och FN – oktober 2021

Antal artiklar som behandlade FN som en auktoritet: 76 (92,68 %) (varav 5 analyser)
Antal artiklar där kritik framfördes mot FN: 7 (8,54 %) (varav 1 analys)

Notis: Anledningen att summan här ovan blir över 100 procent är för att en av artiklarna både för fram kritik och behandlar FN som en auktoritet.

1 oktober 2021

2 oktober 2021

3 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet UNICEF säger att barn dör av undernäring i Afghanistan.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/barn-dor-av-undernaring-i-afghanistan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om mått som används för att följa upp klimatmål som satts inom FN.
https://www.svt.se/nyheter/personlig-klimatbuget-ar-tillbaka-ny-teknik-mojliggor

4 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Nordkorea står under stränga sanktioner från FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kim-oppnar-het-linje-till-sydkorea

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs människorättsråd pekar ut förövare i Libyen.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-pekar-ut-libyen-forovare

5 oktober 2021

Analys av Ulrika Engström som behandlar FN som en auktoritet. Hon hänvisar till FNs klimatrapport.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/grattis-varlden-for-att-det-finns-forskare-som-manabe

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet UNICEF rapporterar att var femte person mellan 15 och 24 världen över känner sig deprimerad.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/unicef-var-femte-ung-kanner-sig-deprimerad

6 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Man hänvisar till FNs klimatpanel IPCC vad gäller återställning av våtmarker.
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/flera-svenska-regeringar-har-misslyckats-med-viktiga-klimatfragan-utslapp-hade-kunnat-bromsas

Artikel som både behandlar FN som en auktoritet, och för fram kritik mot dem. Det står om aktivister som stör FNs klimatmöte, men Uppdrag granskning refererar väldigt mycket till FN också.
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ug-referens-klimatbomben

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Taiwan representerade Kina i FN fram till 1971, då kommunistregimen tog över. Detta presenteras dock på ett neutralt sätt helt utan kritik mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordstor-krankning-vid-taiwan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs klimatpanel 2019 slog fast att återställandet av våtmarker är bland de snabbaste klimatåtgärder ett land kan göra.
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/se-bilderna-fran-vatmarken-som-blev-verklighet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om Taiwans förhållande till FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-ar-kina-och-taiwan-i-konflikt

Analys av Ulrika Bergsten som behandlar FN som en auktoritet. Hon nämner FN kort i samband med klimatmötet i Glasgow i november.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kina-dampar-forvantningarna-pa-klimatmotet-i-glasgow-1

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står kort om FNs stora klimatmöte i höst, i samband med kritiska röster som riktas mot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/boris-johnson-lovar-nytt-hoglonesamhalle

7 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs klimatpanel IPCC bedömer hur liten del av korallreven som skulle klara sig vid olika temperaturhöjningar.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/14-procent-av-varldens-koraller-doda-pa-tio-ar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN vill att EU tar emot 42 500 kvotflyktingar från Afghanistan.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-vadjar-till-eu-ta-emot-42-500-afghanska-flyktingar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs klimatpanel IPCC 2013 kom med riktlinjer för hur man skulle beräkna utsläppen från våtmarker.
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/trots-utslappen-staten-fortsatter-att-dika-ut-vatmarker

8 oktober 2021

Artikel som för fram kritik mot FN. Det står att FNs råd för mänskliga rättigheter beslutat att sluta utreda krigsbrott i Jemen, vilket kritiseras av Amnesty International.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-krigsbrott-i-jemen-slutar-utredas

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs vaccinprogram Covax skulle kunna få Nobels fredspris.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/favorittippade-till-nobels-fredspris-2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs livsmedelsprogram WFP fick Nobels fredspris 2020.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/arets-fredspris-presenteras

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Sveriges utrikesminister Ann Linde berättar att FNs generalförsamling hade ett seminarium om yttrandefrihet (angående att Nobels fredspris gick till två journalister).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/linde-om-pristagarna

9 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger att vakter sköt ihjäl sex migranter i Libyen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sex-ihjalskjutna-i-migrantforvar-i-libyen

10 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN inte erkänner Taiwan som en självständig stat.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kina-vi-ska-aterforenas-med-taiwan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att knappt 80 procent av Libanons befolkning befinner sig under fattigdomsgränsen enligt FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/elkraftverk-igang-igen-i-libanon

11 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-chefen för biologisk mångfald säger att världen står inför sanningens ögonblick vad gäller skyddande av natur och djur.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kommer-naturen-att-fa-ett-eget-parisavtal

12 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att intagna på SiS-hem har rätt att använda internet enligt FNs barnkonvention.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rymningar-planeras-via-surfplattor

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att 350 000 människor i Tigray lever på svältgränsen enligt FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/etiopiska-armen-i-massiv-offensiv-i-tigray

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att representanter från bland andra FN deltar i konferensen mot antisemitism i Malmö.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-ar-varldsledarna-som-kommer-till-malmo

13 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs generalsekreterare beklagar händelserna i Norge.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/erna-solberg-forstar-att-manga-ar-radda

14 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står försvarskoncernen Saab ansluter till FNs kampanj Race to Zero för att bli klimatneutrala till 2050.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/saa-vill-bli-klimatneutrala-till-2050

15 oktober 2021

Analys av Johan Ripås som för fram kritik mot FN. Det står att FNs internationella domstol av många afrikanska ledare uppfattas som ett europeiskt verktyg för att behålla makten från de gamla kolonierna.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-jackpot-for-somalia-men-kenya-ser-rott

Artikel som för fram kritik mot FN. Det är Kenya som kritiserar FNs internationella domstols beslut om gränsdragningen i havet angående ett område som både Kenya och Somalia gör anspråk på.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/upprort-i-kenya-efter-gransdom-1

15 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om drottning Elizabeth som uppmärksammats för sina kommentarer om världsledare som kanske inte kommer delta på FNs klimatmöte i november.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/inspelning-avslojar-drottningens-kanga-till-politikerna-pratar-utan-att-agera

16 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att talibanerna är terrorstämplade av bland andra FN.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/talibanerna-tar-pa-sig-ansvar-for-dad-mot-moske

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står kort om FN i en bildtext.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-svarar-usa-och-nato-pa-rysslands-kritik

17 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om FNs larm om klimatflyktingar från Afrika.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/antalet-klimatflyktingar-i-afrika-kan-oka-enligt-expert

Analys av Mats Knutson som behandlar FN som en auktoritet. Knutson hänvisar till undersökningen där det står att svenskarna tycker att internationella organisationer som FN är viktigast för att hindra uppvärmningen av jorden.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-lag-tilltro-till-att-politikerna-kan-losa-klimatkrisen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att svenskarna tror att FN är en viktig aktör för att lösa klimatproblemet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lagt-fortroende-for-svenska-politiker-i-klimatfragan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att 328 kidnappningar anmäldes till haitiska polisen enligt en FN-rapport.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/missionarer-kidnappade-i-haiti

18 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Sveriges lagar kring vad som får släppas ut i haven från fartyg bygger på FNs regelverk.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/fartyget-talloljeutslapp-stort-som-315-fotbollsplaner-var-lagligt

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs handelsorgan säger att klädindustrin står för tio procent av världens utsläpp, vilket är mer än både luft- och sjöfart tillsammans.
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/naturskyddsforeningen-kladkonsumtionen-ar-inte-hallbar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns i princip bara vid namn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/expert-sverige-har-gjort-eftergifter-mot-israel

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns i princip bara vid namn.
https://www.svt.se/sport/peking-2022/svensk-iok-pamp-forsvarar-kina-os-och-qatar-vm

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns i princip bara vid namn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/colin-powell-dod-i-covid-19

19 oktober 2021

Artikel som för fram kritik mot FN. Forskare vid Chalmers anser att FN regelverket International Maritime Organization bör ses över för att införa ett totalförbud av alla ämnen som idag släpps ut i haven av fartyg.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/forskaren-lagliga-oljeutslapp-i-havet-belastar-havsmiljon

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN-organet UNICEF har fler än 10 000 barn dödats eller skadats i Jemen.
https://www.svt.se/nyheter/10-000-barn-doda-eller-skadade-i-jemen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om en rapport från FN som har med byggbranschens ökade utsläpp att göra.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fn-byggbranschen-kickstartar-utan-klimatanpassning

20 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står FNs säkerhetsråd kallar till krismöte efter Nordkoreas senaste robottest.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-krismote-efter-nordkoreas-robottest

21 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs rasdiskrimineringskommité uppmanar Sverige att dra tillbaka tillståndet för gruvplanerna i Rönnbäcken.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vill-inte-ha-gron-kolonialism-har-eller-nagon-annanstans

Analys av Erika Bjerström som behandlar FN som en auktoritet. Analysen handlar om hur flera länder försöker påverka IPCCs sammanfattning. Men kritiken från Bjerström är tydligt riktad mot länderna och inte mot FN-organet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analays-lackta-dokumenten-avslojar-ett-tydligt-monster

Artikel som för fram kritik mot FN. Hela artikeln är ett ifrågasättande om hur immun FNs klimatpanel IPCC är mot politisk påverkan, även om IPCC-företrädare får säga att det inte finns några sådana risker.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lackta-dokument-visar-lander-forsokte-paverka-fn-s-klimatrapport

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Artikeln hänvisar till FNs klimatpanel och målet om max 1,5 graders uppvärmning.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utspel-indien-och-kina-sager-nej-till-nollutslapp-2050-cop26-i-fara

22 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att SVT ska sända en ”klimathearing” på FN-dagen.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-sander-klimathearing-pa-fn-dagen

Artikel som för fram kritik mot FN. Det riktas kritik mot Plattformen för urfolk och lokala samhällen, som är en del av FN.
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/urfolksinflytande-i-fns-klimatarbete-oro-och-forvantan-infor-glasgowmotet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN kallat offensiven i Myanmar, den mot den muslimska folkgruppen rohingyer, för ett skolboksexempel på etnisk rensning.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dodlig-attack-i-rohingyalager

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att en del av SVT Forum handlar om FNs klimatmöte i Glasgow.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-magasinet-om-polen-brexit-och-klimatmotet

23 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN varnar för nya våldsdåd i Myanmar.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-varnar-for-nya-grymheter-i-myanmar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns i princip bara vid namn.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ljusmanifestation-i-lycksele-kyrka-efter-mandagens-valdsbrott

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. SVT hänvisar till ett par FN-organ i sin genomgång.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lista-har-ar-de-okanda-klimatbovarna-och-hjaltarna

24 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Föräldrar i Trelleborg hänvisar till FNs barnkonvention för att stoppa nedläggningen av en förskola.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/barnkonventionen-kan-stoppa-nedlaggning-av-forskola-i-trelleborg

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Artikeln handlar om svenskar som tjänstgjort för FN och hedras med en minnessten i Piteå.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/vi-har-slagits-for-den-har-minnesstenen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om ett nytt minnesmärke för Dag Hammarskjöld på FN-dagen.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tva-fotografier-blev-nytt-minnesmarke-pa-borggarden

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (20:50). Det står att bland andra FN menar att svenskarnas utsläpp måste minska drastiskt.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatutfragningen

25 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om FNs uppmaning till alla länder som skrivit under Parisavtalet att snart och drastiskt sänka utsläppen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-varldens-lander-gor-for-lite-for-att-minska-klimatutslappen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs generalsekreterare kräver att alla som gripits i militärkuppen i Sudan släpps omedelbart.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sudans-ledning-gripna-och-i-husarrest

26 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om Australiens löften inför det kommande FN-klimatmötet i Glasgow.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/australien-lovar-bli-klimatneutralt-senast-2050

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att det inte finns några hinder för Sverige för att ratificera FN-konventionen om avskaffande av våld i arbetslivet.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/ny-fn-konvention-kan-undertecknas

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att militärkuppen i Sudan fördöms av FN och att säkerhetsrådet nu ska samlas för att diskutera frågan.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/protesterna-i-sudan-fortsatter-omvarlden-fordomer-kuppen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns i princip bara vid namn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/chile-ska-ha-anvant-adoptioner-for-att-paverka-sverige

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. SVT hänvisar till FN flera gånger i artikeln.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/guide-allt-du-behover-veta-om-cop26

27 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs miljöprogram UNEP säger att ländernas klimatmål inte är tillräckliga.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/otillrackliga-klimatloften-leder-till-temperaturhojning-pa-2-7-grader

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om olika länders löften inför FNs klimatmötet i Glasgow, och SVT hänvisar även till FNs klimatpanel IPCC.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/landernas-sista-minuten-loften-ingen-substans-i-malen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs fem permanenta medlemmar har som mål att Iran inte ska kunna tillverka kärnvapen.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/iran-redo-forhandla-om-karnenergiavtal

28 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet UNHCR säger att runt nio miljoner afghaner är väldigt nära att svälta.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/familjen-ar-redo-att-salja-omar-for-att-overleva

29 oktober 2021

30 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om protester inför FNs klimatmöte, men protesterna är inte riktade mot FN, utan mot finansvärlden.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/protester-infor-klimatmote

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om FNs klimatmöten genom tiderna (sedan 1972).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fran-arkivet-harspray-protester-och-gretafeber-fn-s-klimatmoten-genom-tiderna

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om FNs dialog med kuppmakarna i Sudan.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/uppgift-dodsoffer-under-massprotester-i-sudan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN vill att de rikaste länderna tar mer ansvar för utsläppen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-20-storsta-star-for-80-procent-av-utslappen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står lite kort om FNs klimatmöte COP26 i samband med att Greta Thunberg anländer till Glasgow.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-anlander-greta-thunberg-till-glasgow

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att drottning Elizabeth har ställt in sitt besök till FNs klimatmöte.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/johnson-drottningen-i-god-form

31 oktober 2021

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs klimatmöte i Glasgow nämns kort.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/g20-overens-om-1-5-gradersmalet

Analys av Erika Bjerström som behandlar FN som en auktoritet. Hon hänvisar till en FN-rapport.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-sju-skal-till-att-klimatforhandlingarna-kan-overraska

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att klimataktionerna mot flygplatserna skedde samma dag som FNs klimatmöte i Glasgow inleddes.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/klimataktivister-slog-till-pa-arlanda-plan-till-lulea-forsenades

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022
mars 2022
april 2022