SVT och FN – mars 2022

Antal artiklar som behandlade FN som en auktoritet: 165 (97,06 %) (varav 2 analyser)
Antal artiklar där kritik framfördes mot FN: 5 (2,94 %)

1 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs säkerhetsråd nämns kort i samband med att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kräver att Ryssland ska uteslutas ur säkerhetsrådet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/satellitbild-rysk-konvoj-64-kilometer-lang

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att fler än 520 000 ukrainare flytt landet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesreportern-flyktingstrommen-storre-och-storre

Artikel som för fram kritik mot FN. Det lyfts fram kritik mot vetorätten i säkerhetsrådet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stormakternas-veto-ratt-minskar-fn-s-trovardighet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Vänsterpartiet ändrar sitt beslut om vapen till Ukraina med hänvisning till bland annat FN-stagdan.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vansterpartiet-andrar-principbeslut-om-vapenstod

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:11). Det står att ambassadörer lämnar rummet då Rysslands utrikesminister talar i ett förinspelat videomeddelande till FNs råd för mänskliga rättigheter.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:22). FN-organet UNHCR säger att fler än 660 000 ukrainare nu flytt hemlandet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (16:05). USAs utrikesminister talar inför FNs råd för mänskliga rättigheter där han uppmanar fler att fördöma Rysslands agerande.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (19:27). Ryssland säger att de kommer hämnas för att USA utvisade ryska diplomater vid FN. Ingen kritik mot FN framkommer dock.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

2 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs samordningsorgan OCHA beskriver den rådande situationen i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fallskarmssoldater-uppges-ha-landat-i-charkiv

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs generalförsamling röstade för att fördöma den ryska invasionen av Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-fordomer-den-ryska-invasionen-av-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN har åtminstone 227 civila dödats i kriget i Ukraina så här långt (men troligtvis många fler, uppger de).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/invasionen-av-ukraina-krigets-offer

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs samlingsorgan OCHA ger en lägesrapport om situationen i Ukraina, där de beskriver hårda strider och beskjutningar i flera städer.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/invasionen-av-ukraina-dag-7

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs medlemsländer är överens om att skapa ett rättsligt bindande avtal mot plastnedskräpning.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/historiskt-fn-avtal-om-plast-pa-gang

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Moderaternas ledare Ulf Kristersson öppnar för kraftigt ökat flyktingmottagande baserat på FN-organet UNHCRs rapport om att ungefär fyra miljoner ukrainare kan komma att fly landet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ulf-kristersson-alla-eu-lander-kan-komma-att-behova-ta-emot-valdigt-manga-ukrainare

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN-organet UNHCR är fler än 870 000 ukrainare nu på flykt.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/unhcr-836-000-nu-pa-flykt-fran-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Ordföranden i Nyköpings FN-förening uttalar sig kort om en demonstration för Ukraina i staden.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/nykoping-demonstrerade-mot-rysslands-krig-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR räknar med att minst fyra miljoner ukrainare kommer fly landet (detta i samband med att Region Skåne förbereder vaccin till flyktingarna, då Ukraina har väldigt låg andel vaccinerade invånare).
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/region-skane-laddar-for-flyktingvag

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att lokalföreningen för FN kommer vara på plats då Fredsbaskrarna Örebro samlas för en manifestation för Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/veteranforbundet-haller-manifestation-for-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (10:27). Det står att FNs generalförsamling ska rösta om en resolution (ej bindande) för att Ryssland ska dra tillbaka sina trupper.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:14). Enligt FN-organet UNHCR har nu fler än 870 000 ukrainare flytt landet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (16:07). FNs råd för mänskliga rättigheter debatterar huruvida de ska tillsätta en kommission som ska utreda om Ryssland brutit mot mänskliga rättigheter.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

3 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att fler än en miljon människor nu flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-en-miljon-har-flytt-fran-ukraina

Analys av Ulrika Bergsten som behandlar FN som en auktoritet. Hon nämner kort att Kina lade ned sin röst då FNs generalförsamling röstade om en resolution som krävde att Ryssland drar tillbaka sina trupper.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/peking-kommer-formodligen-fortsatta-ga-balansgang

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs flyktingorgan UNHCR bett om nödhjälp, och att IKEA därför skänker pengar till dem.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ikea-pausar-verksamhet-i-ryssland-och-belarus

4 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att ledare inom svensk gymnastik bröt mot FNs barnkonvention.
https://www.svt.se/sport/gymnastik/tio-ar-efter-krisen-gymnastikforbundet-om-granskningen-av-rytmisk-gymnastik

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kallar till akut möte i FNs säkerhetsråd.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/boris-johnson-europas-sakerhet-ar-hotad

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson inom kort kommer begära ett extramöte i FNs säkerhetsråd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brand-i-karnkraftverket-zaporizjzja

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att det ryske FN-sändebudet jämförde Ukrainas militär med IS under FNs säkerhetsmöte. Dock ingen kritik mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryske-fn-sandebudet-jamforde-ukrainas-militar-med-is

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs människorättsråd beslutat undersöka om det förkommit övergrepp i kriget i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-ska-utreda-overgrepp-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN har tidigare sagt att fler än en miljon ukrainare flytt landet, och i den här artikeln står det att många av dem inte har något hem att återvända till eftersom mycket är sönderbombat.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stor-forodelse-i-ukrainakrigets-spar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Dance Center i Örebro skänker alla anmälningsavgifter direkt till FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebrodansare-haller-workshop-for-att-stotta-sina-vanner-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att drygt 1 000 av drygt 1 000 000 ukrainska flyktingar sökt asyl i Sverige. Man plockar talet 1 000 000 från FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hotellet-erbjuder-gratis-boende-for-ukrainska-flyktingar-redan-fatt-samtal

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (15:24). Det står att FNs säkerhetsråd ska hålla ett extrainsatt möte 17:30 svensk tid.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

5 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN-organet UNHCR har nu fler än 1 200 000 människor flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/over-1-2-miljoner-pa-flykt-fran-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN-organet UNHCR har nu nästan 1 400 000 människor flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/nara-1-4-miljoner-har-flytt-fran-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att antalet flyktingar från Ukraina kommer uppgå till 1 500 000 innan veckan är slut.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kriget-i-ukraina-dag-9-1

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet UNHCR har personal på plats i den ukrainska hamnstaden Mariupol.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryssland-uppges-ha-brutit-vapenvila-evakuering-av-civila-brots

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (01:02). FNs livsmedelsprogram WFP säger att kriget i Ukraina kan förvärra livsmedelskrisen i världen då landet står för en betydande del av spannmålet i Europa.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (02:21). FNs säkerhetsråd ska hålla ett nytt möte på måndag, på initiativ av Mexiko och Frankrike.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (10:53). FN-organet säger att de välkomnar de så kallade humanitära korridorerna, men att deras personal riskerar livet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

6 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Fler än 1 500 000 människor har flytt Ukraina enligt FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kriget-i-ukraina-dag-11

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står kort om vad USAs FN-ambassadör säger.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/usa-rysk-oljeexport-kan-stoppas

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (01:40). FN säger att flyktingkrisen i Ukraina är den värsta i Europa sedan 1940.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (08:10). Enligt FN har 350 civila dödats i kriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (08:18). FN-organet UNHCR bedömer att miljontals ukrainare kan fly landet om ingenting händer inom kort.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

7 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att fler än 1 700 000 ukrainare nu flytt landet.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-1-7-miljoner-har-flytt-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att nordvästskånska kommuner förbereder sig på att ta emot ukrainska flyktingar, då fler än 1 500 000 ukrainare flytt landet enligt FN.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/sa-forbereder-kommunen-sig-for-flyktingar-fran-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att flera flyktingar redan befinner sig i Sverige, i samband med att man hänvisar till FN-organet UNHCRs informaton om att fler än 1 700 000 ukrainare flytt kriget.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/lansstyrelsen-om-flyktingvagen-battre-beredskap-an-2015

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att minst 364 civila dött i kriget, enligt FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-blev-man-och-hustru-mitt-i-kriget

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (10:36). Det står att Ryssland nobbar FN-domstolen i Haag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (13:49). Det står att det extrainsatta mötet i FNs säkerhetsråd ska hållas 21:00 idag, svensk tid.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (22:34). Enligt FN-organet OHCHR har minst 406 civila dödats, och minst 801 skadats i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

8 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Rysslands FN-ambassadör säger att de ska erbjuda ett nytt försök till vapenvila.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/ryssland-ny-vapenvila-tisdag-morgon

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN nu börjat utreda krigsbrott i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-utreder-krigsbrott-i-ukraina-pa-tre-fronter

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN har nu fler än två miljoner människor flytt landet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/familjerna-splittras-i-kriget-jag-ar-saker-pa-att-vi-traffas-snart-igen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om ett uttalande från Rysslands FN-ambassadör.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ukraina-humanitar-korridor-har-oppnats-i-sumy-och-irpin

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:20). Enligt FN har minst nio personer dött i militära attacker mot hälsoinrättningar i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

9 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Chefen för FN-organet UNHCR säger att prognosen på fyra miljoner ukrainska flyktingar behöver skrivas upp.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/unhcr-om-flyktingkrisen-snabbaste-utvecklingen-sedan-andra-varldskriget

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Anders Tegnells nya jobb på WHO innefattar samordning mellan bland andra FNs barnfond UNICEF.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anders-tegnell-slutar-far-jobb-hos-who

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att fler än 200 ukrainska flyktingar anlänt till Norrbotten. I samband står det också att fler än en miljon människor flytt Ukraina, enligt FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/200-ukrainare-framme-i-norrbotten-fler-kommer-varje-dag

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs flyktingorgan uppskattar att EU kan förvänta sig uppemot fyra miljoner ukrainska flyktingar.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ukrainska-flyktingar-riskerar-falla-offer-for-trafficking

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (09:13). Enligt FN har minst 516 civila dött i kriget, och minst 908 skadats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (15:59). Fler än tre miljoner ukrainare kommer vara i behov av matgåvor enligt FNs livsmedelsprogram WFP.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (23:26). FNs generalsekreterare skriver att civila betalar det högsta priset för kriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

10 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Falu kanotklubb utesluts ur Svenska kanotförbundet efter att ha brutit mot FNs barnkonvention.
https://www.svt.se/sport/kanot/kastas-ut-av-forbundet-trakigt-att-behova-gora-detta

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står en förklaring till olika FN-organ som utreder krigsbrott.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/experten-aven-krig-har-lagar-och-krigsforbrytelser-far-konsekvenser

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs internationella atomenergiorgan IAEA säger att det inte bekräftats att strömmen till Tjernobyl har återställts, trots att Ryssland hävdar det.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kriget-i-ukraina-dag-15

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (06:50). Det ryska FN-sändebudet förnekar att det var ett barnsjukhus som bombades, utan hävdar istället att det var ett sjukhus omgjort till militärbas.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

11 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN har det Ryssland hittills utfört 26 angrepp på sjukhus och vårdinrättningar.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-26-angrepp-pa-vardinrattningar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN uppskattar att fler än 2 500 000 ukrainare flytt landet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vastligaste-attacken-hittills

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Migrationsverket har registrerar fler än 5 200 flyktingar från Ukraina, av totalt 2 500 000 (siffror enligt FN).
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-4-000-flyktingar-kommer-till-sverige-varje-dygn

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN-organet UNHCR påverkar den stränga kylan i Ukraina flyktingarna.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-paverkar-den-ukrainska-kylan-hjalparbetet-i-landet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Länsstyrelsen i Norrbotten säger att 1 000 boendeplatser finns i länet åt ukrainska flyktingar, i samband med att det står att FN sagt att 2 500 000 människor flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/1000-boendeplatser-for-ukrainas-flyktingar-finns-i-norrbotten

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (00:40). Det står att FNs säkerhetsråd ska sammanträda på Rysslands begäran.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (04:21). Enligt en FN-representant har Ukraina begärt att dra tillbaka fredsbevarande styrkor från olika länder.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (08:17). FN-organet UNHCR säger att Rysslands invasion av Ukraina lett till stor förödelse och många civila dödsoffer.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:54). En FN-representant säger att det finns trovärdiga uppgifter om att Ryssland använt klusterammunition.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:16). FN säger att det inte finns några bevis för de biologiska vapen som Ryssland påstår finns i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (23:29). FN-organet FAO säger att matpriserna kan stiga med 20 procent globalt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

12 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (06:26). FNs atomenergiorgan IAEA säger att mer bränsle levererats till generatorerna vid Tjernobyls kärnkraftverk, samt att arbetet där fortsätter.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (09:40). Fler än 1 500 000 ukrainare har flytt till Polen enligt FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (11:18). En krigskirurg säger att det är horribelt att en permanent medlem i FNs säkerhetsråd i krig kan bomba sjukhus. Detta kan ses som kritik mot FN, att Ryssland tillåts ha en permanent plats i FNs säkerhetsråd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

13 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet WFP säger att Rysslands invasion av Ukraina förvärrar hungern i Jemen, och att 400 000 barn riskerar att svälta ihjäl.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-varnar-kriget-i-ukraina-okar-hungern-i-jemen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Chefen för FN-organet UNHCR hoppas att Europas länder ska behandla all världens flyktingar som de nu behandlar de ukrainska.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-s-flyktingchef-andra-flyktingar-behover-samma-gehor

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:09). Enligt FN har minst 579 civila dödats och fler än 1 000 skadats i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (19:34). Enligt FN har ungefär 1 655 500 människor flytt från Ukraina till Polen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

14 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (13:40). Fler än 2 800 000 människor har nu flytt från Ukraina till närliggande länder, enligt FN-organet IOM.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (16:40). Det står att FN ökar det ekonomiska stödet till Ukraina med mer än 380 miljoner kronor, samt att Sverige är den största bidragsgivaren till fonden som pengarna hämtas från.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:22). Estland vill att FN inrättar flygförbud över Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (20:05). FNs internationella domstol ska fatta beslut om Ukraina på onsdag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

15 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet WFP varje dag förser 100 miljoner människor med livsmedelshjälp, men att kassan nu börjar sina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varldens-undernarda-drabbas-av-kriget-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger att fler än 3 000 000 ukrainare flytt kriget, varav 1 460 000 är barn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varje-sekund-blir-ett-barn-flykting-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att en konsert som hålls i Hudiksvalls kyrka ger alla intäkter till FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/halsingeartister-ger-stodkonsert-i-hudiksvall-for-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs taleskvinna i människorättsfrågor uppmanar ryska myndigheter att inte straffa kvinnan som kuppade direktsändningen med skylten.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hyllas-efter-kuppen-oklart-var-protesterande-redaktoren-befinner-sig-nu

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:59). Det informeras om att Röda Korset ska anordna evakueringsbussar vid en FN-briefing i Geneve.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

16 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om Liam som ville göra en insamling till FNs flyktingorgan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/10-arige-liam-samlar-in-pengar-till-ukraina-racker-att-radda-ett-enda-liv

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En expert säger att USA och dess allierade inte kommer komma överens med Ryssland och Kina i FNs säkerhetsråd angående sanktioner mot Nordkorea. Dock ingen kritik mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/experten-vi-kan-vanta-oss-okade-spanningar-med-nordkorea

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att USAs utrikesdepartement menar att Nordkoreas robottester strider mot resolutioner i FNs säkerhetsråd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/misslyckat-robottest-i-nordkorea-skrotdelar-uppges-ha-fallit-over-pyongyang

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Taiwan representerade Kina i FN fram till 1971.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/okade-spanningar-mellan-kina-och-taiwan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En blomsterförsäljare har dragit in 6 500 kronor till FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/blombukett-i-sorsele-ger-pengar-till-ukraina-jag-kunde-inte-sova-i-gar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (08:17). Det står att Pakistan avstod från att rösta i FNs generalförsamling, men att man nu skickar nödhjälp till Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (09:17). FNs internationella domstol väntas idag meddela sin dom om kriget i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (15:21). Det står vilka FN-organ som får ta del av den svenska regeringens bistånd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:24). FN säger att minst 636 civila dödats i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

17 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Eurovision-vinnaren 2004 har arbetat mot internationell människohandel med FN.
https://www.svt.se/kultur/eurovisionvinnaren-strider-i-ukraina-vi-kommer-vinna

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Migrationsverket uppskattar att det kan komma 200 000 flyktingar till Sverige innan midsommar, i samband med att det också står att FN sagt att drygt 3 000 000 människor flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/maste-vara-beredda-pa-worst-case-scenario

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs mål är att halvera det globala matsvinnet med Agenda 2030.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/sa-ska-matsvinnet-minska-i-kisa

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att fler än 12 500 ukrainare har flytt till Sverige, i samband med att det står att drygt 3 000 000 flytt sitt hemland.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/over-12-500-har-ansokt-om-skydd

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN-organet IOM saknas minst 70 migranter på Medelhavet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rapporter-om-doda-migranter-i-medelhavet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Stefan Löfven tidigare i år fick en roll inom FN.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stefan-lofven-ny-ordforande-for-fredsforskningsinstitutet-sipri

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (05:04). Flera medlemsländer vill att FN håller krismöte idag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:08). Enligt FN har minst 726 civila dödats och fler än 1 100 skadats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (13:18). Kreml struntar i FNs internationella domstolsbeslut att stoppa kriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:33). Enligt en resolution från Litauens parlament skulle en flygförbudzon ovanför Ukraina innebära att FNs fredsbevarande insatser kunde upprätthålla de humanitära korridorerna.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

18 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Artikeln förklarar vad en kvotflykting är, och hur sådana väljs ut av FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-kraver-stopp-for-kvotflyktingar-s-inte-uteslutet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Rysslands utrikesminister Lavrov tidigare varit FN-ambassadör och bott i New York, och det är därför han är så bra på engelska.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kragh-om-lavrov-struntprat

Analys av Tilde Lewin som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns på neutrala sätt ett par gånger i analysen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-30

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:01). FN uppger att de humanitära svårigheterna i Ukraina ökar exceptionellt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:13). Minst 816 civila har dött och fler än 1 333 har skadats i Ukrainakriget enligt FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

19 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN kan fler än 4 000 000 människor komma att fly Ukraina. FN säger att 3 200 000 människor flytt Ukraina, nästan 6 500 000 har fördrivits och att fler än 12 000 000 är strandsatta i av kriget drabbade områden.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-ukrainska-flyktingar-riskerar-manniskohandel

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN är nästan var fjärde av Ukrainas 44 000 000 invånare på flykt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hemlosheten-okar-i-ukriana-over-sex-miljoner-pa-flykt-inom-landet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (07:46). FN säger att den första hjälpsändningen nått staden Sumi i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

20 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet WFP säger att det i princip är omöjligt att komma in i städer i Ukraina som är omringade, och att situationen är förskräcklig.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryska-trupper-tranger-djupare-in-i-mariupol

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN uppger att minst 847 civila dödats i Ukraina, varav 64 barn. Vidare uppges 1 399 civila ha skadats, varav 78 barn.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-minst-847-civila-dodade-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Artikeln är en intervju med en representant från FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/unhcr-om-situationen-i-ukraina-oerhort-livshotande

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:21). FN säger att 10 000 000 människor nu flytt från sina hem i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:40). FN rapporterar att 902 civila har dött, varav 75 barn. 1 459 har skadats. De säger samtidigt att de verkliga dödstalen är betydligt högre.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

21 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att nästan 10 000 000 ukrainare flytt från kriget, 3 000 000 har flytt till närliggande EU-länder och 6 500 000 är på flykt inuti Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/akut-brist-pa-ukrainska-tolkar-i-sverige-utbildning-snabbstartas-i-ostersund

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. SVT har sammanfattat lite flyktingdata från FN-organet UNHCR, där man bland annat jämför antalet flyktingar under en dag med antal invånare i den svenska staden Lund.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/3-5-miljoner-har-flytt-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. SVT uppmärksammar internationella skogsdagen, som är instiftad av FN.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/jakt-pa-varen-i-tveta-sakraste-vartecknet-att-folket-ar-tillbaka

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet IOM rapporterar att döda migranter flutit i land i Tunisien.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/doda-migranter-flot-upp-pa-tunisiska-strander

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En representant för FNs forum för urfolk säger att det är problematiskt att RAIPON blandat sig i kriget (RAIPON är en sammanslutning av ursprungsbefolkningar i norra Ryssland).
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/ryska-urfolk-hojer-roster-om-kriget-vi-ar-upprorda

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (09:18). Det står att en talesperson för FN sagt att leveranskedjorna i Ukraina börjar falla samman.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

22 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN är 90 procent av alla som flyr Ukraina kvinnor och barn, och Polen har tagit emot nästan 1 200 000 människor.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/philip-pa-plats-vid-polska-gransen-var-oerhort-patagligt

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN sagt nej till gruvan i Kallak, och att de uppmanat den svenska regeringen att säga nej.
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/ministern-vi-har-stallt-12-stycken-valdigt-starka-krav

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att världsvattendagen, som infaller den 22 mars varje år, instiftades av FN för 30 år sedan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/sa-gor-du-for-att-spara-pa-vattnet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Amnesty tar bland andra upp FN bland de som sagt nej till gruvan i Kallak.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/ho-reaktionerna-pa-gruvbrytning-i-kallak-sverige-for-krig-mot-naturen

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att badklädesmärket Speedo skänker återstående pengar från det rivna kontrakten med en ryss som stöttat Putin, till FN.
https://www.svt.se/sport/simning/rysk-stjarna-tappar-sponsor-efter-putin-stod

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (04:01). FN rapporterar att 925 civila dödats, och att 11 flickor och 25 pojkar (barn alltså) finns bland de döda. Det rapporteras också att 1 496 civila har skadats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (08:21). SVT skriver att det finns stora luckor i FNs rapportering av antal civila offer i kriget, men det är ingen kritik eftersom det är FN-organet UNHCR själva som för fram detta.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:38). FN säger att fler än 2 000 000 ukrainare tagit sig till Polen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (15:15). FN-chefen fördömer kriget i Ukraina och kallar det militärt meningslöst (bland annat).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

23 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En Uppdrag granskning-artikel där det står att det svenska skoföretaget Kavat stoltserar med FNs globala mål (granskningen handlar om låga löner i Bosnien).
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/svenska-vd-n-ar-stolt-over-fabriken-hoppas-de-kan-leva-pa-sina-loner

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att USAs tidigare utrikesminister Madeleine Albright är död, och att hon tidigare tjänstgjort som USAs FN-ambassadör.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-s-tidigare-utrikesminister-madeleine-albright-ar-dod

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Sverige samverkar i försvarssamarbeten inom bland annat FN.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsexperter-sverige-har-inga-garantier-for-militart-stod

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:17). NATO-chefen Jens Stoltenberg förväntar sig att NATO-ledarna uppmanar Kina att ta sitt ansvar i FNs säkerhetsråd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (22:32). FNs säkerhetsråd att röstat nej till en resolution om humanitär hjälp till Ukraina som lagts fram av Ryssland, och som inte nämner att Ryssland invaderat landet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

24 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns i samband med Tegnells jobb som inte fanns, men ingen kritik riktas mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fhm-det-var-ett-missforstand

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FN har hundratals bostadshus i Ukraina förstörts av ryska attacker.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-manad-av-krig-i-ukraina-bilderna-visar-forodelse

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (10:05). FN säger att 4 300 000 ukrainska barn har flytt sina hem, vilket är drygt hälften av alla barn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (16:53). En resolution på initiativ av Ukraina har antagits av FNs generalförsamling som kräver att civila ska skyddas och som kritiserar Ryssland för att orsaka humanitär nöd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet 21:20). Enligt FN har nästan var fjärde ukrainare tvingats lämna hus och hem.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

25 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om FNs urfolksdeklaration.
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/jurist-beslutet-om-g-llok-strider-mot-urfolksratten

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (08:53). Enligt FN är antalet döda civila i Ukrainakriget nu 1 081 personer, varav 135 barn. 1 707 personen har skadats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

26 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att vetorättländerna i FNs säkerhetsråd är oeniga om Nordkoreas senaste robottest. Dock framförs ingen kritik mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/sakerhetsrad-oenigt-om-nordkorea

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En representant från FOI säger att FN-resolutionen som tillåter bistånd att komma in i Syrien via den turkiska gränsen är hotad, då USA och Ryssland nu fått allt sämre relationer till varandra.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/expert-mycket-av-rysslands-agerande-i-ukraina-kanner-man-igen-fran-syrien

27 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Sveriges utrikesminister Ann Linde ska träffa Jemens utrikesminister, där fokus blir FNs fredsansträngningar. Det står också att ett tidigare givarmöte för Jemen slutade i mycket mindre pengar än vad FN hoppats på.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/linde-pa-arabiska-halvon-for-jemensamtal

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN beskrivit konflikten i Jemen som den värsta i världen.
https://www.svt.se/sport/langdskidor/pitea-elits-omtalade-malning-det-har-kanske-inte-blev-helt-ratt

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:56). Det står att Indien avstått från flera viktiga omröstningar i FN där de flesta andra länder fördömt Rysslands agerande i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (16:17). Nya siffror från FN visar att 1 119 civila dött i Ukrainakriget, varav ungefär 100 är barn. Antalet skadade civila ligger på 1 790.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

28 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En Rysslandsexpert säger att Ukrainas president Zelenskyj sagt att landet kan förklara sig neutralt, så länge det får säkerhetsgarantier av FN plus Tyskland och Turkiet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rysslandsexperten-om-donbass-kompromiss-man-maste-se-vad-som-hander-pa-marken

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (10:45). FN uppskattar att fler än hälften av alla barn i Ukraina flytt landet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

29 mars 2022

Artikel som för fram kritik mot FN. Det står att en FN-helikopter störtat och att åtta personer i den dött (ingen direkt kritik mot FN, men det är en negativ händelse).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-atta-doda-i-helikopter-olycka

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att motorcykelattacken i Tel Aviv fördöms av FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-doda-i-attacker-nara-tel-aviv

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Artikeln nämner att Christoph Heusgen tidigare varit Tysklands FN-ambassadör.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesbyran-farlig-forbindelse-merkels-tidigare-radgivare-var-politik-mot-ryssland-misslyckades

30 mars 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN larmar om att 125 miljoner människor runtom i världen kan bli utan mat på grund av kriget i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/skorder-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger att tusentals civila sannolikt dött i Mariupol under all beskjutning.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-satellitbilder-visar-forodelsen-i-mariupol

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att fler än 4 000 000 ukrainare flytt sitt land. De säger även att hundratusentals tagit sig till Rumänien, Moldavien och Ungern.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fyra-miljoner-har-flytt-fran-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (06:57). Ukrainas vice premiärminister Iryna Vereshchuk kräver att FNs säkerhets vidtar åtgärder för att demilitarisera området runt Tjernobyl. Det framkommer dock ingen kritik eller besvikelse över FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (16:39). FN-organet UNICEF säger att fler än 2 000 000 barn flytt kriget, och att 1 100 000 av dessa hamnat i Polen. De säger även att fler än 100 barn har dött, och 130 har skadats under kriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

31 mars 2022

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022
april 2022