SVT och FN – april 2022

Antal artiklar som behandlade FN som en auktoritet: 91 (92,86 %) (varav 1 analys)
Antal artiklar där kritik framfördes mot FN: 7 (7,14 %) (varav 1 analys)

1 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns bara ett par gånger i artikeln på neutrala sätt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/experten-om-serbiens-roll-i-kriget-i-ukraina-maste-valja-sida

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Enligt FNs livsmedelsprogram finns det inte tillräckliga resurser för att hjälpa människor som bor på Afrikas horn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/akut-hungerkris-pa-afrikas-horn

Analys av Ulrika Bergsten som behandlar FN som en auktoritet. Hon skriver att Kinas utrikesminister sade att landets samarbete med Ryssland måste följa FN-stadgan.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-asienkorrespondent-kinas-neutralitet-delvis-spelad

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (07:27). Det står om några kommentarer från ett ryskt FN-sändebud.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:10). Enligt FN-organet UNESCO har fler än 40 historiska platser skadats i kriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:02). FN-organet IAEA säger att de snarast möjligt kommer resa till Tjernobyl för att bidra till säkerhetsarbetet där.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:50). Det står att FN-organet IAEA kommit överens med Ryssland och Ukraina om att IAEA-personal ska stationeras vid kärnkraftverk i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

2 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet UNESCO utropad perioden 2022–2032 till Internationella decenniet för inhemska språk.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/darfor-sjunger-louisa-pa-mormors-sprak

3 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att det finns utredare från FN för att utreda krigsförbrytelser i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/folkrattsexperten-det-ar-den-varsta-formen-av-krigsforbrytelser

4 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs senaste klimatrapport släpps nu.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-s-senaste-klimatrapport-slapps-i-dag

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger i sin nya rapport att utsläppskurvan måste vända inom tre år för att världen ska klara 1,5- eller 2-gradersmålet.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ipcc-utan-stor-och-omedelbar-minskning-av-vaxthsgaser-kommer-vi-inte-klara-1-5-graders-malet

Analys av Erika Bjerström som för fram kritik mot FN. Hon skriver att det globala förtroendet för FN trasas sönder efter att Ryssland, som är medlem i säkerhetsrådet, startat krig i Ukraina. Hon skriver även att FN är alltmer impotent i klimatkrisen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-svara-vagvalet-klimatkrisen-har-hamnat-i-skuggan-av-de-ryska-hoten

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. SVTs korrespondent Bert Sundström säger att det är meningslöst med möten i FNs säkerhetsråd eftersom Ryssland kommer blockera alla resolutioner mot landet. Kritiken riktas inte mot FN, utan mot Ryssland.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-korrespondent-om-ryska-svaret-logner

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-organet UNESCO arbetar tillsammans med Ukrainas regering för att skydda Ukrainas kulturarv.
https://www.svt.se/kultur/unesco-vill-skyddsmarka-ukrainas-kulturarv-sa-snabbt-som-mojligt

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (04:26). Enigt FN har fler än 1 400 civila dödats i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (06:17). Det står att Ryssland begärt ett extra möte i FNs säkerhetsråd efter anklagelserna om massakern i Butja.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (13:49). Det står att USA vill att Ryssland ska sparkas ut ur FNs råd för mänskliga rättigheter.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:41). Enligt FN har 4 200 000 människor flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

5 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Sverige är ett föregångsland i FNs klimatrapport, men att vi fortfarande inte gör tillräckligt för att nå klimatmålen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trots-allvaret-sverige-star-for-ljusglimtar-i-fn-s-klimatrapport

Artikel som för fram kritik mot FN. Ukrainas president Zelenskyj anklagar FN för att vara handlingsförlamade.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/zelenskyj-i-fn-ta-ert-ansvar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att de svenska ungdomshemmen kritiserats av FN.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/mer-inlasning-an-vard-pa-sis-hem

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Norges statsminister säger att man stöttar FN i undersökandet av civila döda.
https://www.svt.se/nyheter/gahr-st-re-haller-presstraff-i-stockholm

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FNs klimatpanel förordar naturbaserade lösningar, till exempel återförvildning.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/enorma-ytor-ska-aterforvildas-i-eu-s-nya-klimatplan

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (02:34). Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska tala i FNs säkerhetsråd idag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:59). Det står att Rysslands FN-representant i säkerhetsrådet avfärdar anklagelserna om massakern i Butja.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (20:57). Indien fördömer morden på civila i Butja i FNs säkerhetsråd.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

6 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN 2008 antog en resolution som fördömer sexuellt våld i konflikter.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sexuellt-vald-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Nürnbergrättegångarna (alltså rättegångarna mot nazisterna efter andra världskriget) beskrivs som en föregångarna till FNs internationella domstol i Haag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fran-arkivet-uppmarksammade-krigsbrottsdomar-genom-tiderna

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN säger att allt tyder på att civila i Butja blivit avrättade ryska styrkor.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-ska-svenska-polisen-utreda-krigsbrotten-i-butja

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (06:51). Enligt FN har fler än 1 563 civila dödats i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:21). Det står att den svenska regeringen ger 35 000 000 kronor ytterligare till FN-organet UNHCR.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

7 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs generalförsamling ska hålla en omröstning huruvida Ryssland ska stängas av från rådet för mänskliga rättigheter.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-rostar-om-ryssland-i-manniskoradet

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Ryssland utesluts ur rådet för mänskliga rättigheter. Det är otydligt om Rysslands kritik mot detta riktas mot FN eller mot USA och de länder som röstade för uteslutningen. Och eftersom det är otydligt så klassas inte detta som kritik mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryssland-utesluts-fran-fn-s-manniskorattsrad

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att en svensk FN-diplomat varit med och tagit fram den första vapenvilan i Jemen på sex år.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-diplomaten-viktigt-tillfalle-som-bor-tas-tillvara-pa

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (17:25). Det står att det är ord mot ord inför FN-omröstningen som kan leda till att Ryssland stängs av från FNs råd för mänskliga rättigheter.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

8 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om vilka länder som röstade emot förslaget att stänga av Ryssland från FNs råd för mänskliga rättigheter.
https://www.svt.se/nyheter/nejsagarna-som-ar-emot-uteslutning-av-ryssland

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. SVT hämtar siffror om de ökande globala matpriserna från FN.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/globala-matpriser-pa-rekordniva-oklart-om-man-kan-fortsatta-att-producera

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (21:28). FN berättar om rekordhöga matpriser som orsakas bland annat av Ukrainakriget (dock med en annan vinkel än artikeln ovan).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

9 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns kort på ett neutralt sätt.
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/globaliseringens-dod

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (03:44). FNs generalsekreterare fördömer attacken mot järnvägsstationen i Kramatorsk.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

10 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om svenska livsmedelskedjor som försöker nå FNs hållbarhetsmål i förtid.
https://www.svt.se/nyheter/livsmedelskedjorna-vill-sla-matsvinnsmalet-i-fortid-1

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (07:05). Enligt FN har fler än 4 500 000 människor flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:59). FN säger att fler än 1 700 människor dött i Ukrainakriget, och att fler än 2 300 har skadats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

11 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns bara i samband med ett bedrägeri, men bedrägeriet har egentligen ingenting med FN att göra.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kvinnor-lurade-pa-miljoner-i-romanssvindel

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (03:19). FNs kärnkraftsövervakning vid Tjernobyl säger att personalen där roterat (alltså bytts ut) för första gången på tre veckor.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (17:50). Enligt FN har minst 142 barn dött i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

12 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att Jan Eliasson har mångårig erfarenhet som förhandlare i bland annat FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesbyran-fredsmaklaren-jan-eliasson-om-turkiets-roll-som-fredsmaklare-erdogans-och-putins-personlighet-gar-ihop

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (03:47). Enligt FN ökar våldet mot kvinnorna i Ukraina ökat under kriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:42). En talesman för FN-organet UNICEF pratar om hur hemskt det är för barnen i Ukraina under kriget, och att två tredjedelar av alla barn är på flykt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

13 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Utrikesminister nämner FN kort.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/linde-s-stolt-over-att-vi-raddade-alla-dessa-jobb

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (19:19). FN-chefen säger att vapenvila mellan Ryssland och Ukraina inte är möjlig just nu.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

14 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger att 4 700 000 människor lämnat Ukraina sedan kriget bröt ut.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-fordelas-ukrainska-skyddssokande-i-sormland

15 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger att folk i Mariupol i Ukraina svälter ihjäl.
https://www.svt.se/nyheter/fn-om-det-akuta-laget-i-mariupol-folk-svalter-ihjal

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:02). FN säger att fler än 5 000 000 människor nu flytt Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

16 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (11:21). Enligt FN har 1 982 civila dödats i kriget, varav 162 barn. Vidare har 2 651 skadats, varav 256 barn.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

17 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att två belarusier som är fast inne på den svenska ambassaden i Belarus, vänt sig till bland annat FNs kommitté för tortyr, och att den bestämt sig för att pröva fallet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-ar-fast-i-limbo-i-rum-pa-ambassaden

18 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (19:12). FNs nödhjälpskoordinator säger att en hjälpkonvoj är på väg till östra Ukraina, samt att en vapenvila ligger åtminstone ett par veckor fram i tiden.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (21:19). Enligt FN har minst 70 procent av befolkningen i höginkomstländer vaccinerats med minst en dos.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

19 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:23). FN-chefen vädjar om vapenvila i Ukrainakriget.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

20 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN nämns kort på ett neutralt sätt.
https://www.svt.se/kultur/recension-backlashen-metoo-och-revolutionen-som-stoppades-av-irena-pozar

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (19:52). FN-chefen ber både Putin och Zelenskyj om separata samtal för att nå fred.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

21 april 2022

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (23:53). Det står att fredsförslaget från FN-chefen har avvisats av Ryssland.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

22 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FNs krissamordnare i Ukraina varnar för att 15 700 000 människor behöver akut humanitär hjälp.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-outhardligt-for-miljoner-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En tecknare säger att svenska regeringen valt att inte skriva under ett FN-avtal som förbjuder kärnvapen.
https://www.svt.se/kultur/fler-an-70-svenska-tecknare-i-upprop-mot-nato-jan-loof-karin-sunvisson

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN misstänker krigsbrott i Ukraina, och de säger att minst 2 345 civila dödats.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-misstanker-krigsbrott-i-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (03:19). FN nämns kort i ett citat.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (18:20). Det står att FN är i kontakt med Ukraina för att diskutera ett framtida möte med president Zelenskyj.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (21:14). FN säger att 30 000 ukrainare per dag återvänder till sitt hemland.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

23 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN-chefen reser till Ryssland och Ukraina nästa vecka för att prata med Putin och Zelenskyj.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-chefen-till-ukraina

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. En forskare som varit med och författat en IPCC-rapport åt FN berättar hur skyfallen i Sydafrika är kopplade till klimatförändringarna.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forskare-skyfallen-i-sodra-afrika-en-konsekvens-av-klimatet

24 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att FN klassade LSD som den farligaste typen av narkotiska i slutet av 60-talet.
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svenska-forsvaret-testade-lsd-som-vapen

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (04:33). Det står att Ukrainas president Zelenskyj kritiserar FN-chefen för att han besöker Ryssland innan Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (07:08). FN delger lite statistik, som till exempel att det skett 114 attacker mot hälso- och sjukvårdsinrättningar i Ukrainakriget. Vidare har 2 919 civila skadats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

25 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:05). Det samtal som FN-chefen ska ha med Rysslands president Putin kommer delvis handla om situationen i Mariupol.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (19:57). Det står att FN-chefen nu är på väg mot Moskva för att träffa Putin.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

26 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN beräknar att fler än 8 000 000 människor kommer behöva fly Ukraina. Man räknar även på hur mycket mer pengar som kommer behövas för att stödja dem.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/fn-over-atta-miljoner-kommer-att-fly

Artikel som för fram kritik mot FN. SVTs Bert Sundström säger i videon att han tycker FN agerat lite saktfärdigt i fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/korrespondenten-ett-tafatt-forsok-av-fn-att-skapa-en-vag-mot-fred

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om mötet mellan FN och Ryssland.
https://www.svt.se/nyheter/guterres-i-moskva-extremt-intresserad-av-fredlig-losning

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att den 21 upplagan av FNs permanenta forum för urfolk dragit igång.
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/nu-har-fn-s-permanenta-forum-for-urfolk-dragit-i-gang

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (12:19). Det står att FN-chefen nu är på plats i Moskva.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (13:54). Rysslands utrikesminister Lavrov säger att man vill samarbeta med FN för att skydda civila.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (20:03). Det står att Putin, inför mötet med FN-chefen, säger att han hoppas på framgångar i samtalen med Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

27 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN säger att en evakuering av civila från stålverket i Mariupol i princip är godkänd.
https://www.svt.se/nyheter/fn-evakuering-i-princip-godkand

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står om FNs beslut att börja ställa krav på länder med vetorätt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-beslut-staller-krav-pa-lander-med-vetoratt

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (06:37). SVTs Bert Sundström pratar om begränsade framgångar av samtalen mellan FN och Ryssland.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (07:19). FN misstänker att Ryssland begått krigsbrott i Butja i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (21:25). FN drar in Rysslands medlemskap i världsturismorganisationen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

28 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att ett gäng studenter i Karlstad fått i uppdrag att reflektera över FNs konsumtion- och produktionsmål.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/studenter-staller-ut-pa-varmlands-museum

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (07:11). Det står att FN-chefen ska träffa Ukrainas president Zelenskyj idag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (14:36). FN-chefen har besökt Butja i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (20:16). Det står att explosioner inträffat i Kiev strax efter att samtalet mellan FN-chefen och Ukrainas president avslutats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som för fram kritik mot FN i nyhetsflödet (21:50). FN-chefen själv kritiserar säkerhetsrådet för att ha misslyckats att stoppa kriget i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

29 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Ryssland bekräftar att Kiev attackerades kort efter att FN-chefen pratade med Ukrainas president Zelenskyj. Zelenskyj kommenterar också att Ryssland vill förnedra FN, men det är spekulationer och ingen kritik som riktas mot FN.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryssland-bekraftar-attack-mot-kiev-under-fn-chefens-besok

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. FN-organet UNHCR säger att tusentals människor som försökte ta sig till Europa drunknade förra året.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/unhcr-tusentals-drunknade-pa-vag-till-eu-forra-aret

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (06:53). FN-chefen fördömer angrepp på civila.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

30 april 2022

Artikel som behandlar FN som en auktoritet. Det står att regeringen gav grönt ljus för gruvan nära Jokkmokk, trots kritik från FN-experter.
https://www.svt.se/nyheter/sapmi/jahkagasska-tjiellde-jag-ar-mycket-besviken

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (04:46). Enligt FN har 11 000 000 ukrainare tvingats fly från sina hem, varav ungefär hälften av dessa flytt till andra länder.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Artikel som behandlar FN som en auktoritet i nyhetsflödet (23:41). Skådespelerskan Angelina Joile är ett av FN-organet UNHCRs särskilda sändebud, och befinner sig i Ukraina.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
maj 2021
juni 2021
juli 2021
augusti 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022
mars 2022