SVT och de svenska partiledarna

Den här kartläggningen startade 1 september 2021 och pågick fram till och med den 31 augusti 2022. Jag undersöker hur SVT skriver om våra partiledare, samt hur ofta de nämns. Artiklarna kommer delas in i kategorierna ”positiv”, ”neutral” och ”negativ”, precis som i flera tidigare kartläggningar jag gjort. Artiklar som är neutrala kommer inte ha någon närmare förklaring, men det kommer däremot positiva och negativa artiklar ha. Eftersom jag själv gör bedömningen visar jag i dessa förklaringar hur jag tänkt. Att räkna antalet negativt laddade ord och liknande metoder menar jag inte alls ger en lika rättvis bild, då sådana metoder sällan tar hänsyn till det sammanhang som de negativa orden står i.

Observera att en artikel kan vara negativ om ett visst parti, men samtidigt positiv för partiledaren (eller tvärtom). Den här kartläggningen har alltså ingenting med själva partierna att göra, utan endast partiledarna. Det positiva/neutrala/negativa måste vara tydligt kopplat till partiledaren själv. Det räcker alltså inte att regeringen kritiseras för att det ska räknas som en negativ artikel för Magdalena Andersson.

Syftet med kartläggningen är att ta reda på hur SVT rapporterar kring våra partiledare ett år före valet. Mitt intryck är att de sköter rapporteringen på ett bra och neutralt sätt, men jag vill se om det stämmer inför ett val. Det här är också den enda kartläggningen jag startat utan att på förhand fått uppfattningen att det SVT gör inte är neutralt och opartiskt.

Så här gick jag tillväga

Som vanligt är det endast svt.se som granskats (eftersom jag inte har tid att titta på tv-sändningar eller lyssna på radio). Då svt.se saknar sin egen sökmotor har jag använt följande sökord på Google för att hitta artiklarna:

dadgostar, stenevi, bolund, andersson, löfven, lööf, pehrson, sabuni, busch, kristersson, åkesson

Endast efternamnet har googlats eftersom svt.se extremt sällan endast skriver ut förnamnet på en partiledare (det kan hända om de i samma artikel redan nämnt efternamnet minst en gång).


RESULTATET

Antal artiklar som nämnde Magdalena Andersson positivt: 83 (9,33 %)
Antal artiklar som nämnde Magdalena Andersson neutralt: 693 (77,86 %)
Antal artiklar som nämnde Magdalena Andersson negativt: 114 (12,81 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Magdalena Andersson: 890

Antal artiklar som nämnde Per Bolund positivt: 1 (0,48 %)
Antal artiklar som nämnde Per Bolund neutralt: 170 (81,73 %)
Antal artiklar som nämnde Per Bolund negativt: 37 (17,79 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Per Bolund: 208

Antal artiklar som nämnde Ebba Busch positivt: 9 (3,88 %)
Antal artiklar som nämnde Ebba Busch neutralt: 202 (87,07 %)
Antal artiklar som nämnde Ebba Busch negativt: 21 (9,05 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Ebba Busch: 232

Antal artiklar som nämnde Nooshi Dadgostar positivt: 7 (3,04 %)
Antal artiklar som nämnde Nooshi Dadgostar neutralt: 201 (87,39 %)
Antal artiklar som nämnde Nooshi Dadgostar negativt: 22 (9,57 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Nooshi Dadgostar: 230

Antal artiklar som nämnde Ulf Kristersson positivt: 13 (3,30 %)
Antal artiklar som nämnde Ulf Kristersson neutralt: 333 (84,52 %)
Antal artiklar som nämnde Ulf Kristersson negativt: 48 (12,18 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Ulf Kristersson: 394

Antal artiklar som nämnde Stefan Löfven positivt: 10 (5,10 %)
Antal artiklar som nämnde Stefan Löfven neutralt: 167 (85,21 %)
Antal artiklar som nämnde Stefan Löfven negativt: 19 (9,69 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Stefan Löfven: 196

Antal artiklar som nämnde Annie Lööf positivt: 9 (3,14 %)
Antal artiklar som nämnde Annie Lööf neutralt: 242 (84,32 %)
Antal artiklar som nämnde Annie Lööf negativt: 36 (12,54 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Annie Lööf: 287

Antal artiklar som nämnde Johan Pehrson positivt: 15 (11,81 %)
Antal artiklar som nämnde Johan Pehrson neutralt: 102 (80,32 %)
Antal artiklar som nämnde Johan Pehrson negativt: 10 (7,87 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Johan Pehrson: 127

Antal artiklar som nämnde Nyamko Sabuni positivt: 9 (8,18 %)
Antal artiklar som nämnde Nyamko Sabuni neutralt: 78 (70,91 %)
Antal artiklar som nämnde Nyamko Sabuni negativt: 23 (20,91 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Nyamko Sabuni: 110

Antal artiklar som nämnde Märta Stenevi positivt: 0 (0 %)
Antal artiklar som nämnde Märta Stenevi neutralt: 116 (89,92 %)
Antal artiklar som nämnde Märta Stenevi negativt: 13 (10,08 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Märta Stenevi: 129

Antal artiklar som nämnde Jimmie Åkesson positivt: 7 (2,83 %)
Antal artiklar som nämnde Jimmie Åkesson neutralt: 202 (81,78 %)
Antal artiklar som nämnde Jimmie Åkesson negativt: 38 (15,39 %)
Totalt antal artiklar som nämnde Jimmie Åkesson: 247


Slutsats

Det finns otroligt många sätt att tolka den här kartläggningen på. Man kan till exempel notera att Andersson blivit väldigt omskriven, men hon är ju statsminister, så det kan förklara saken. Det enda jag spontant tycker är anmärkningsvärt är att SVT inte har publicerat en enda positiv artikel om Märta Stenevi under hela året som kartläggningen pågick. Dessutom kan man se att Johan Pehrson blev betydligt bättre behandlad jämfört med Nyamko Sabuni.

Kom ihåg följande:

  • Stefan Löfven var med under tre månader, från september 2021 till november 2021.
  • Magdalena Andersson var med under tio månader, från november 2021 till augusti 2022.
  • Nyamko Sabuni var med under åtta månader, från september 2021 till april 2022.
  • Johan Pehrson var med under fem månader, från april 2021 till augusti 2022.
  • Miljöpartiet har som bekant två språkrör, och de nämndes i samma artikel i 29 fall. Man kan alltså säga att Miljöpartiets språkrör tillsammans nämndes 308 gånger.

Annars välkomnar jag alla som läser här att själva göra sina tolkningar och dra sina slutsatser.

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

september 2021
oktober 2021
november 2021
december 2021
januari 2022
februari 2022
mars 2022
april 2022
maj 2022
juni 2022
juli 2022
augusti 2022