SVT och CNN/Fox News

Kartläggning av SVT och CNN/Fox News

Den här kartläggningen startade 1 maj 2020 och pågick fram till och med den 30 april 2021. Kartläggningen fokuserar dels på vilken amerikansk nyhetskälla SVT använder sig av – vänsterliberala CNN eller högerkonservativa Fox News (se källor för dessa påståenden längre ned) – och dels om man i artiklarna får medierna att framstå som neutrala, eller om man tillskriver dem ideologisk hemvist.

Syftet med kartläggningen var att se om SVT plockade fler nyheter från CNN. Jag har även lagt märke till att SVT, med rätta, presenterat Fox News som Trump-vänliga och partiska. Däremot har jag aldrig sett SVT presentera CNN som något annat är neutral media. Det ska bli intressant att se om detta stämmer.

Så här gick jag till väga

Endast svt.se har granskats på grund av att jag inte har tid att gå igenom varenda nyhetssändning (video på svt.se eller radio på sr.se). Eftersom svt.se saknar en egen sökmotor har jag använt Google samt sökordet ”cnn” och ”fox”. När det gäller nyhetsflöden (där SVT gör små uppdateringar löpande i en och samma artikel) räknas varje liten uppdatering som en artikel. Frågor eller synpunkter från användare, samt svar på dessa, är exkluderade eftersom de inte baseras på något som SVT själva har skapat. Man skulle kunna argumentera att det fortfarande sker ett selektivt urval, alltså vilka frågor eller synpunkter som SVT väljer att publicera, men jag tyckte det blev för långsökt.

Från eller om?

I de allra flesta fall har SVT hämtat nyheter FRÅN CNN eller Fox News, men i en del fall har de skrivit OM kanalerna. Dessa artiklar räknas också.


RESULTATET

Antal artiklar som hämtade nyheter från eller skrev om CNN: 393 (81,03 %)
Antal artiklar som nämnde att CNN är vinklade: 1

Antal artiklar som hämtade nyheter från eller skrev om Fox News: 92 (18,97 %)
Antal artiklar som nämnde att Fox News är vinklade: 12


Slutsats

Till att börja med bör du själv bilda dig en uppfattning genom att gå igenom kartläggningen. Man ska ha klart för sig att CNN har en större internationell närvaro än Fox News, och därför blir det naturligt att fler artiklar hämtas därifrån. Dock inte så mycket större att det motsvarar det enorma glapp vi ser i resultatet – Fox News har också en avdelning för internationella nyheter.

Som exempel kan man syna första halvan av november 2020 då presidentvalet var aktuellt. Presidentvalet var en väldigt amerikansk händelse, och både CNN och Fox News rapporterade flitigt om det. Även där valde SVT betydligt fler nyheter från CNN, och när man kombinerar detta med det faktum att man betydligt oftare har nämnt att Fox News är partiska så blir helhetsbilden tydlig.

SVT har hämtat oproportionerligt många nyheter från CNN jämfört med Fox News, och bara nämnt att CNN är vinklade en enda gång. Detta resultat går helt i linje med den vänsterliberala vridning hos SVT som mina tidigare kartläggningar visat på.

Källa på att CNN är vänster: https://www.allsides.com/news-source/cnn-media-bias
Källa på att Fox News är höger: https://www.allsides.com/news-source/fox-news-media-bias
Källa på att CNN är liberala och Fox News är konservativa: https://scholarsarchive.jwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=student_scholarship

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021
mars 2021
april 2021

6 reaktion på “SVT och CNN/Fox News

 1. NN

  Det här är mycket intressant! Stort tack för ditt arbete med den här kartläggningen!

  Ange gärna datum för när ditt resultat presenterades.

  Svara
  1. NN

   Allsides skriver om CNN Online News:
   ”From 2017 to 2021, CNN Web News’ bias shifted significantly, from Center, to Lean Left, to Left. […] We split our bias ratings for CNN Web News and CNN Opinion/Editorial on December 21st, 2017, because they were significantly different […] In January 2021, we determined the bias of CNN’s news content and editorial content now matches, and both are Left.”
   (Men notera också att de bara bedömer onlinematerial: ”This bias rating reflects the online, written news content available on CNN.com only. AllSides does not rate broadcast content for any outlet.”)
   (https://www.allsides.com/news-source/cnn-media-bias)

   Allsides skriver om FOX Online News:
   ”AllSides shifted its original media bias rating of Fox News from Right to Lean Right in December 2017.”
   (https://www.allsides.com/news-source/fox-news-media-bias)

   FOX Online News är alltså närmare mitten än CNN Online News och har varit det sedan December 2017. Men CNN Online News har under tiden som din undersökning pågått blivit mer vänster än vad FOX Online News är höger. Omklassificeringen av CNN skedde i januari 2021.

   Du skulle kunna presentera två resultat:
   * Ett resultat som bara räknar totala antalet omnämningar.
   * Ett resultat som viktar omnämningarna, t ex att CNN-artilar efter mitten av januari 2021 viktas med värdet 2 istället för 1.
   Då kan man som läsare få dra egna slutsatser av det.

   Denna omklassificering gör att det vore intressant med en uppföljande studie över exakt samma sak under perioden 1 maj 2021–30 april 2022. Om du i nuvarande studie dessutom tycker dig ha sett skillnad i hur ofta SVT tillhandahåller en länk till källan så kanske det är något att mäta också.

   Svara
   1. Mediegranskaren Inläggsförfattare

    Tack så mycket för all information. Det är väldigt lurigt det där med bias, det beror väldigt mycket på hur man räknar eller vad man går på. Som jag skriver i flera kartläggningar går jag igenom allting manuellt (istället för att räkna negativa ord eller liknande) just eftersom det är det enda sättet man kan ta hänsyn till sammanhang.

    Jag kommer inte att vikta omnämningarna, det blir för luddigt och osäkert tycker jag. Länk till källan är en bra idé som jag gärna hade använt så här i efterhand, men jag har tyvärr ingen möjlighet att implementera en sådan förändring idag.

    En helt annan sak som talar till SVTs fördel är att CNN har en större internationell närvaro än Fox News. Jag kommer ta med den faktorn i min slutsats när kartläggningen är klar.

    Svara
    1. NN

     Bias kan vara svårt att bedöma. Allsides uppger dock under ”How we determined this rating” hur de har gått tillväga. Det är flera faktorer som ligger till grund för bedömningen, bland annat en ”Blind Bias Survey” vilken Allsides bedömer vara en av de mest robusta metoderna, men även egna bedömningar och oberoende bedömningar. Både CNN och Fox News ingick i deras undersökning i november 2020. Hela resultatet presenteras i ett whitepaper. Resultatet för CNN var samstämmigt: ”The average rating from people across the political spectrum for CNN was Left.” Men de skriver också att bias ytterst är subjektivt och ligger i betraktarens öga.
     (https://www.allsides.com/blind-survey/november-2020)

     Du kanske har rätt om viktningarna. Och eftersom du presenterar datat helt öppet så finns det ju inget som hindrar den som vill att göra det själv.

     Gällande länk till källan menade jag inte att du skulle gå igenom materialet en gång till för denna pågående undersökning 2020-2021, men att du gör det för den i övrigt identiska undersökningen som jag föreslår att du gör 2021-2022. Jag föreslår en ny undersökning 2021-2022 för att jag vill veta om SVT fortsätter att förhålla sig till källorna (både i antal och omnämnande av hemvist) även efter att CNN nu i januari 2021 klassades som mer vänster än FOX är höger. Jag tänker att resultatet den undersökningen kan väga ännu tyngre än resultatet från den undersökning som pågår nu.

     Det är bra att du i slutsatsen även tar med sådan som talar till SVTs fördel. Det låter troligt att CNN har en högre internationell närvaro än FOX. Bjud gärna på en länk till källan för det i slutsatsen sen.

     Svara
     1. Mediegranskaren Inläggsförfattare

      Jag är med på hur du menar. Samtidigt vill jag gärna göra kartläggningar om nya ämnen istället för att köra samma sak en vända till. Jag ska tänka på saken.

      Angående internationell närvaro så har CNN redaktioner i många olika länder utanför USA, det har inte Fox News. Däremot har Fox internationella nyheter, men inte lika många som CNN. Fox är större i USA, CNN är större internationellt.

      Jag menar dock att den vinkling jag sett hittills hos SVT går över alla gränser. För att inte tala om antalet gånger man nämner att Fox är vinklade, jämfört med antalet gånger man nämner att CNN är vinklade.

      Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.