SVT och Brexit

Den här kartläggningen startade 1 januari 2020 och kommer pågå fram till och med den 31 december 2020. Kartläggningen delas upp mellan artiklar som fokuserar på Brexit, och de som bara nämner ämnet. Artiklarna bedöms vara positiva, neutrala eller negativa, och vid varje bedömning skriver jag hur jag tänkt. Du som läsare kan sedan själv klicka upp artikeln för att se om du håller med eller ej. Jag menar att det inte går att räkna antalet ord med en viss laddning för att avgöra om artikeln är positiv, neutral eller negativ, eftersom det inte tar hänsyn till sammanhang.

1 april 2020

Inga artiklar som handlade om Brexit.

2 april 2020

Inga artiklar som handlade om Brexit.

3 april 2020

Inga artiklar som handlade om Brexit.

4 april 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom den bara nämner att det är Brexittalesmannen Keir Starmer som blivit ny partiledare för Labour.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-labourledaren-utsedd

5 april 2020

Inga artiklar som handlade om Brexit.

6 april 2020

Negativ artikel som nämner Brexit. Den är negativ eftersom den liknar Brexit vid ett trauma.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/statsvetaren-det-har-har-inte-hant-sedan-churchills-tid

7 april 2020

Inga artiklar som handlade om Brexit.

8 april 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom Brexit endast nämns kort i faktarutan längs ned i artikeln.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/johnson-far-behandling-av-ledande-lungspecialist

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

januari 2020
februari 2020
mars 2020