SVT missar återigen att ställa den självklara följdfrågan

Av | augusti 28, 2020

Den grundlagsskyddade yttrandefriheten har precis satts ur spel, då en manifestation i Skåne där koranen skulle brännas nekats tillstånd med hänvisning till att polisen inte kan garantera säkerheten. Hoten om våld har alltså segrat.

Vad är problemet?

SVT gör, återigen, i grunden ett bra jobb då man talar med alla inblandade. Men när man intervjuar polisen missar man helt att ställa frågan om våldshotet har segrat över den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

För dig som inte hängt med i korancirkusen har följande hänt:

  • Ett par provokatörer ville manifestera mot islam genom att bränna koranen
  • Polisen kunde inte garantera säkerheten och nekade tillstånd i hela Skåne för en sådan manifestation
  • Flera provokatörer genomförde en koranbränning i alla fall
  • Upplopp startade, vilket förmodligen var det polisen fruktade och anledningen till att de inte tillät manifestationen

Polisen kan alltså inte garantera att yttrandefriheten efterlevs. SVT frågar polisen (angående en dansk provokatör som nekats inresa i Sverige)

Går inte det här emot yttrandefriheten istället?

Polisen svarar då

Vi ser det som tvärt om. Vi gör vårt yttersta för att skydda de demokratiska värden som finns. Den allmänna sammankomst som vi har nekat tillstånd för idag hade varit en fara för säkerhet och ordning vid evenemanget.

Anledningen till att den allmänna sammankomsten hade utgjort en fara är på grund av hot (förmodligen från islamister, även om det inte bekräftats av polisen). Varför pressar inte SVT polisen om det faktum att de inte kan garantera att yttrandefriheten, som alltså är grundlagsskyddad, efterlevs?

Vad skulle gjorts bättre?

En följdfråga i stil med ”Är det inte er plikt att garantera att grundlagen efterföljs, och att inte ge vika för våldshot?”

Vad kan du som medborgare göra?

Sätt dig in själv i reporterns situation. Vilka följdfrågor hade du ställt baserat på det som polisen säger?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/paludan-stoppades-vid-gransen-har-fatt-inreseforbud

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.